Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Tien december 2017 stelde de SP Horst aan de Maas schriftelijke vragen aan het College van B&W inzake de plannen van de mestverwerkingsfabriek van RMS nabij Grubbenvorst (lees hier het eerdere artikel over de vragen va de SP). Ook D66 en de PvdA stelden in latere instantie vragen aan B&W over de RMS.

In haar antwoord op de vraag van de SP waarom B&W de raad niet heeft geïnformeerd over de plannen van RMS geeft B&W aan, dat de gemeenteraad in 2014 het bestemmingsplan heeft vastgesteld waarin de komst van een bedrijf als RMS mogelijk is. De plannen van RMS zijn toentertijd ook besproken in de raadscommissie "Ruimte". En - zo geeft B&W in haar antwoord aan de SP aan - is er in het voorjaar van 2014 onderzoek gedaan naar de plannen van RMS en die zouden volgens dat onderzoek haalbaar zijn en wat betreft milieubelasting binnen de normen blijven.

Nu de provincie de vergunning voor dit bedrijf moet verlenen, is de gemeenteraad geen partij meer. Daar door de SP naar gevraagd realiseert B&W zich dat een dergelijk groot bedrijf, naast andere (eventueel nog te bouwen bedrijven als het Nieuw Gemengd Bedrijf, veel onrust veroorzaakt onder omwonenden. B&W antwoort aan de SP dan ook, dat zij er bij de provincie op aan zal dringen om in het kader van de vergunningverlening er voor te zorgen dat milieuaspecten als geur zorgvuldig getoetst worden en binnen de wettelijke normen blijven en zo nodig door middel van op te nemen voorschriften bij de vergunning ook afdwingbaar zijn. Verder zal B&W er bij de provincie op aandringen om in het kader van de afhandeling van deze zienswijzen nadrukkelijk de dialoog met de omgeving te zoeken.

De oproep van de SP om - eventueel samen met de omwonenden - stelling te nemen tegen de plannen van RMS, wijst het college van B&W (CDA, Essentie en PvdA) af. De komst van het bedrijf is volgens het college wettelijk toegestaan en daar is voor haar de kous mee af.

De antwoorden op de SP-vragen van B&W zijn te lezen in de bijlage.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel