Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel heeft een brief gestuurd naar het College van B&W van Horst aan de Maas en het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen en een mestverwerkingsinstallatie). De brief is geschreven naar aanleiding van een onderzoek dat verricht is door wetenschappers van Wageningen Universiteit, waaruit gebleken is dat combi luchtwassers  onvoldoende functioneren. Bij het NGB worden deze combi luchtwassers toegepast (lees hier het artikel over dit onderzoek). Nu die luchtwassers onvoldoende functioneren, vraagt de vereniging B&W en NGB om maatregelen te nemen. De brieven treft u aan in de bijlagen.

De uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek - dat 3 april jl. aangeboden is aan de Tweede Kamer – tonen aan dat de stank, ammoniak, fijnstof en zoönozen  die voortkomen uit de stallen door de combiluchtwassers onvoldoende afneemt. Terwijl in de vergunningen die gemeenten en provincies verleend hebben, hogere reducties als uitgangspunt zijn genomen.

Nu de vergunningen voor de luchtwassers bij de varkensstallen van het NGB door B&W inmiddels zijn verleend (en gebouwd), is het niet meer mogelijk om de vergunning op zichzelf te bestrijden. Maar volgens Behoud de Parel ontslaat dat het college van B&W niet van haar verantwoordelijkheid om – in samenspraak met het NGB – tot passende maatregelen te komen, om daarmee natuur en milieu en de gezondheid van omwonenden te beschermen tegen de hoger dan vergunde uitstoot. Aan de eigenaren van het NGB vraagt Behoud de Parel om samen te werken met de overheden om gepaste maatregelen te nemen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel