Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De vereniging Behoud de Parel heeft in een brief aan het College van B&W gevraagd de verleende (bouw)vergunningen van het varkensdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf te vernietigen. De vereniging beroept zich hierbij op de overeenkomst, die de gemeente Horst aan de Maas op 5 juli 2011 heeft gesloten met Heideveld Beheer B.V. de exploitant van de te bouwen varkensstallen.

In de overeenkomst wordt als voorwaarde gesteld dat het bedrijf binnen drie maanden na het verkrijgen van alle vergunningen moet starten met de bouw. Daaraan heeft het bedrijf niet voldaan.

Behoud de Parel verzet zich al bijna elf jaar tegen de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf met 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij, composteerderij en mestverwerkingsinstallatie. Daarmee wordt dit bedrijf het grootste Intensieve Veeteelt bedrijf van Nederland. De impact op de omgeving zal enorm zijn.

In juridische procedures heeft Behoud de Parel - tot aan de Raad van State toe - bezwaar gemaakt tegen de bouw van het NGB. Het bedrijf zou niet voldoen aan de milieuvoorwaarden. De gezondheid van omwonenden komt met de omvang van deze bedrijven in gevaar. Binnenkort doet de Raad van State uitspraak over het hogere beroep van de vereniging aan het kippengedeelte van het NGB.

Behoud de Parel vraagt het College van B&W om de verleende (bouw)vergunningen te vernietigen en het verzoek voor te leggen aan de gemeenteraad. De vereniging vraagt binnen twee weken te reageren op haar verzoek.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel