Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Mede als gevolg van de juridische actie van de Werkgroep Behoud de Peel heeft de Raad van State enige tijd geleden besloten dat projecten die stikstof uit stoten, alleen maar door kunnen gaan als zeker is dat de extra stikstofuitstoot geen schade oplevert aan kwetsbare natuurgebieden (lees hier het artikel over het besluit van de Raad van State). Dat besluit heeft grote consequenties voor onder andere de Intensieve Veehouderij. Naarstig wordt er gezocht naar oplossingen om te voorkomen dat uitbreidingen van IV-bedrijven, de bouw van huizen en wegen "op slot" gaan. De Werkgroep Behoud de Peel denkt mee.

Nadat het Programma Aanpak Stikstof vanwege de beroepen van Werkgroep Behoud de Peel is afgekeurd, heeft het ministerie een Adviescollege stikstofproblematiek ingesteld. Het college is gevraagd om binnen twee maanden met een advies voor de korte termijn te komen. Daarnaast worden binnen 11 maanden voorstellen verwacht voor een nieuwe aanpak van de stikstofdepositie.

Werkgroep Behoud dde Peel heeft het adviescollege een brief gestuurd, met daarin een opzet voor de echte stikstofaanpak die volgens ons vereist is.

Samengevat schrift de werkgroep: "Maak regio's met een stand-still in het aantal dieren. Zorg er vervolgens voor dat er per regio per periode een substantiële afname van de emissie bereikt wordt. Vrijwel het enige doeltreffende middel daartoe zal zijn: forse vermindering van het aantal dieren.

Lees hier de brief van de Werkgroep Behoud de Peel aan het Adviescollege.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel