Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In de gemeenteraadsvergadering van 29 januari 2019 maakte Roy Bouten (fractievoorzitter van de PvdA) gebruik van het spreekrecht. Net als de SP eerder (hier te lezen) wees hij op de komst van een overschot aan mestverwerkingsinstallaties in Horst aan de Maas: "Wij worden het mestputje van Zuid-Oost Nederland!" Hij kreeg bijval van CDA-raadslid Weijs.

Ashorst in Veld Oostenrijk, het Nieuw Gemengd Bedrijf aan de Witveldweg, de geplande mestverwerkingsfabriek van RMS aan de Horsterweg in Grubbenvorst (zie hier een eerder artikel over dit bedrijf) en  Willemsen in America verwerken mest of zijn van plan hun mestverwerkingsinstallaties uit te breiden. De SP maakte er in september 2018 een punt van.De SP vindt dat - als er al mestverwerkingsinstallaties zouden moeten komen - deze grootschalige mestverwerking alleen maar plaats mag vinden op agrarische industrieterreinen. "Bedrijven die nu willen groeien en die gelegen zijn op het platteland moeten, deels met steun van de overheid, worden verplaatst. Als wij de ‘Groenste Regio’ willen worden, hoort hier ook beleid met betrekking tot mestverwerking bij", aldus de SP toentertijd.

Roy Bouten maakte een link met de vergunningverlening voor een mestverwerkingsfabriek op Industrieterrein Chemelot in Zuid-Limburg, met een mestverwerkingscapaciteit van zo'n 700.000 ton mest. Hij wees er op dat veel van die mest - afkomstig uit Brabant en Noord-Limburg - vervoerd zou gaan worden over de A73. Bouten stelde - net als de SP eerder - dat Horst aan de Maas zich zou moeten beperken tot verwerking van mest van Horster agrariërs en daar zou naar zijn idee zo'n 250.000 ton verwerkingscapaciteit voor volstaan. Hij vroeg zich dan ook af of een en ander consequenties zou moeten hebben voor het initiatief voor de mestverwerkingsfabriek van RMS. Wethouder Vostermans wees er in antwoord op de vragen van Bouten op dat de provincie Limburg verantwoordelijk is voor de vergunningverlening voor RMS en zou de vragen van Bouten daar neer gaan leggen. Hij wees ook op een factsheet (zie bijlage), waarin informatie staat over de mestverwerking i Horst aan de Maas.

CDA-raadslid Henk Weijs viel Bouten bij. Hij stelde ook vraagtekens te plaatsen bij de komst van RMS en verzocht de wethouder bij de provincie tevens te vragen naar de verhouding tussen enerzijds RMS en de initiatieven op Chemleot in Zuid-Limburg anderzijds. En dan met name wat de consequenties zijn van het transport van de mest vanuit Brabant en Limburg voor Horst aan de Maas.

Ondertussen heeft de Vereniging Behoud de Parel samen met omwonenden beroep aangetekend tegen het verlenen van een vergunning aan RMS door de provincie (lees hier een artikel op de website van Behoud de Parel over dat beroep). Inmiddels heeft de rechter het STAB ingeschakeld, om inzicht te krijgen in de technische aspecten van deze mestverwerkingsfabriek. Op het rapport kunnen Behoud de Parel en de omwonenden vervolgens reageren.

Paul Geurts, coördinator van juridische acties van Behoud de Parel, is blij met de kritische vragen van eerst de SP en nu ook Roy Bouten (PvdA) en Henk Weijs (CDA) met betrekking tot de plannen van RMS. "Politieke druk en juridische actie kunnen er wellicht toe leiden dat de fabriek er niet komt en de omwonenden verschoond blijven van deze gigantische mestverwerkingsfabriek", aldus Geurts.

Bouten en de daarop volgende discussie is te bekijken in de uitzending van de raadsvergadering van 29 januari 2019 (PS: klik op spreekrecht burgerraadsleden onder 'agenda').

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel