Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op donderdag 4 oktober heeft de informatiebijeenkomst plaatsgevonden van de gemeente Nederweert over het onderzoek naar de uitstoot van fijn stof door intensieve veehouderijen.

In deze bijeenkomst is een toelichting gegeven door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de noodzaak en de achtergrond van het gedetailleerd cumulatief toetsen voor veehouderijen. Het ministerie heeft ook aangegeven dat cumulatief toetsen via de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit, per 1 januari 2019 landelijk verplicht wordt.

Met deze manier van toetsen kan het ontstaan van nieuwe fijn stof knelpunten worden voorkomen. De gemeente Nederweert heeft in het overleg een toelichting gegeven hoe ze hiermee om willen gaan en waarom de gemeente er voor kiest om deze manier van toetsen versneld in te voeren (zie ook de powerpointpresentatie in de bijlage).

Tijdens de bijeenkomst is veel informatie uitgewisseld in een informatieve maar ook kritische sfeer. Er zijn vragen gesteld over de manier van toetsen, politieke keuzes van de afgelopen tijd, de bijdrage fijn stof van niet-agrarische bedrijven, de bijdrage van zogenoemde "niet in betekenende mate (NIBM) projecten", gezondheid, de stip op de horizon (normen) en dat de realisatie van deze doelen nog flink tijd en inspanning zal vragen. De gemeente is zich er van bewust dat fijn stof niet alleen afkomstig is vanuit de veehouderij. De opgave die er nu ligt voor Nederweert is wel gericht op de veehouderij. De samenwerking tussen ondernemers, burgers en overheid moet daarom blijvend gezocht worden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel