Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Na de verkiezingen in de provincie Brabant dient - net als in iedere provincie - gezocht te worden naar een combinatie van partijen die samen de meerderheid vormen om een college te kunnen vormen. Bij de vorige verkiezingen - in 2015 - was het voor het eerst mogelijk om een combinatie te vormen, waarin het CDA niet nodig was. Dat leidde dan ook naar een College van Gedeputeerde Staten waarin onder andere de SP en D66 vertegenwoordigd waren. En dat betekende op haar beurt, dat het eindelijk mogelijk bleek om de uitwassen in met name de Intensieve Veehouderij aan te pakken. Voorheen lag het CDA altijd dwars bij de aanpak van stank, uitstoot van ammoniak en fijn stof en andere problemen die gerelateerd zijn aan de landbouw. De kaarten lijken nu anders te liggen, nu met name D66 en SP in Brabant in zetels achteruit zijn gegaan.

Agrarisch Brabant hoopt - volgens Stal en Akker - dat SP en D66 niet terugkeren in het College. Forum voor Democratie zit dan op het vinkentouw. En dat heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen, dat ze de intensieve veehouderij weer alle ruimte wil geven.

Stal en Akker meldt dat in Noord-Brabant Helmi Huijbregts-Schiedon (VVD - lees hier haar biografie) als informateur aan de slag gaat. De VVD heeft haar gevraagd te onderzoeken welke partijen de komende jaren met elkaar een werkbare en stabiele coalitie kunnen vormen. Ze gaat hierover afzonderlijk in gesprek met alle partijen om te horen hoe zij de verkiezingsuitslag interpreteren, welke partijen volgens hen een coalitie zouden moeten vormen en welke inhoudelijke wensen de partijen eventueel hebben bij het vormen van een coalitie.

Brabant heeft 55 zetels te verdelen. VVD: 10 zetels, FvD 9, CDA 9, D66 5, Groen Links 5, SP 5, PVV 4, PvdA 3, 50Plus 2, PvdD 2, CU-SGP 1 en Lokaal Brabant. De huidige coalitie - bestaande uit VVD, D66, SP en PvdA - heeft na de verkiezingen dus met 23 zetels vijf zetels te weinig om de coalitie voort te zetten. Met Groen Links erbij zou welnog een meerderheid te vormen zijn. Een rechtse coalitie van VVD, Forum voor Democratie en CDA is - met 28 zetels - ook mogelijk. Indien die laatste mogelijkheid gegrepen wordt betekent dat waarschijnlijk een forse streep door de rekening van al die burgers die geconfronteerd worden met de overlast van de Intensieve Veehouderijen, met name in het peelgebied. Burgers die tot voor kort enige hoop hadden op verbetering van hun leefomgeving...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel