Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Nederlandse land- en tuinbouw en visserij is - aldus het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid - wereldwijd toonaangevend. Het is volgens dat ministerie dan ook de ambitie van minister Carola Schouten (Christen Unie) deze positie te behouden, ook over 50 jaar. Tegelijkertijd staat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen, zo beseft het ministerie en de minister. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, uitgeput te raken, hebben we te maken met een verlies aan biodiversiteit en heeft Nederland zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden kiest minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een omslag naar de zogenaamde kringlooplandbouw in 2030. Hierbij komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut. Schouten licht dit toe in haar visie Landbouw, Natuur en Voedsel: "Waardevol en Verbonden". Hoe die visie luidt is te lezen in haar visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel