Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Thea Lemmen, Rina van Sprundel, Niek Verhaegh, Loes Mestrom en Loe Janssen van de Werkgroep Kleefsedijk schreven 14 december 2017 een ingezonden brief in de Hallo. Natuurlijk over de plannen van Klevar om daar een grote nieuwe varkensstal te bouwen. Het lijkt dat hun strijd gestreden is en dat de plannen niet door gaan. Maar ze zijn op hun qui vive!
Ze schreven dat de burgers op de publieke tribune in een extra vergadering van de Commissie Ruimte te horen kregen dat SP, D66, PvdA en Essentie goede kanttekeningen maakten over hetgeen er nog in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied ontbreekt om daarmee de grootschalige Intensieve veehouderij aan de Kleefsedijk, te voorkomen. ook waren ze blij dat wethouder Vostermans zei dat de in september aangenomen motie (tegen de komst van de stallen - lees hier het artikel over die motie) niet alleen gold voor Kleefsedijk 9, maar ook voor het naastgelegen ongenummerde Klevar-perceel.

Verder schreef de werkgroep: "Het klonk allemaal goed, echter in het nieuwe bestemmingsplan vinden we er té weinig van terug. En mondelinge afspraken en toezeggingen hebben géén juridische waarde. Wij hebben veel zittingen bij de Raad van State bijgewoond en veel gerechtelijke uitspraken voorbij zien komen. Daardoor weten we dat enkel verwijzen naar toezeggingen of stukken niet genoeg is. Al staat iets in een RIB of zelfs in de Structuurvisie. Hetgeen er bijvoorbeeld al jaren in de Structuurvisie staat, heeft ons bij rechtszaken nooit echt geholpen. Zo’n onderbouwing was nooit afdoende. Het zal ook daadwerkelijk in het bestemmingsplan benoemd of opgenomen moeten worden. Temeer daar de ondernemer, met heel veel (vooral provinciale) ‘hulp’ ooit een milieuvergunning voor het ongenummerde perceel heeft weten te bemachtigen. Daarnaast laat de POL incidenteel nieuw-vestigingen toe. Hoe gaat dat uitpakken? Maak de borst maar nat, als het ontwerpplan wordt aangenomen hoe het er ligt.

Waarom zaken niet duidelijk en gemotiveerd in het bestemmingsplan opnemen? Waarom het voor de
zekerheid niet wél onderbouwen? Om herzieningsmogelijkheden, onduidelijkheden of wat dan ook, vooraf te tackelen. Dat is toch hetgeen de raad voor ogen heeft.

Iedereen weet met welke ervaren adviseur we moeten dealen. Hoe slim en geslepen deze te werk gaat en het onmogelijke graag mogelijk maakt. Daarom moet de zaak worden dichtgetimmerd. Nu, (op de valreep) het bestemmingsplan nog Raad van State-proof maken, zodat jarenlange juridische trajecten uitblijven. Want dat zou (ook de gemeenschap) wederom veel te veel kosten. Wij zijn er echter na bijna 11,5 jaar van overtuigd dat we binnen de kortste keren weer in Den Haag staan, als het definitieve plan niet beter onderbouwd wordt. Want ook de ondernemer en diens adviseur zien duidelijk mogelijkheden. Dat zou toch een blamage zijn. Op 19 december kan de gemeenteraad nog verhinderen dat dit een gebed zonder end wordt. Het ligt in hun handen".

De werkgroep eindigde haar ingezonden brief met: "Met zoveel mogelijk zekerheid voorkomen is hier natuurlijk veel en veel beter, dan straks alwéér moeten genezen".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel