Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het verlenen van een vergunning voor de uitbreiding van een geitenstal in Belfeld was voor de SP in de Venlose gemeenteraad aanleiding om een motie in te dienen met als doel megastallen binnen de gemeentegrenzen te verbieden. Tegen de uitbreiding was veel protest gerezen van omwonenden die bang waren voor gezondheidsproblemen als gevolg van de uitstoot vanuit de geitenstallen. Wethouders Peeters stelde voor de motie te verbreden en in overleg te gaan met de gemeenten in de regio om samen een verbod af te kondigen.

Om te komen tot een definitie van een megastal stelde de SP in Venlo voor uit te gaan van maximaal 300 NGE (Nederlandse Grootte-eenheden). Volgens Alterra, onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit, komt die omvang overeen met 7500 vleesvarkens, 120.000 legkippen of 250 melkkoeien.

Sympathiek
Wethouder Sjors Peeters sprak van een „sympathieke motie” en was bereid de regels aan te passen om het verbod in te stellen. Maar om te voorkomen dat Venlonaren nog steeds last hebben van megastallen als gevolg van de bouw van megastallen aan de andere kant van de gemeentegrens, stelde de wethouder voor om in overleg te treden met de buurgemeenten en samen een verbod op megastallen af te vaardigen.

Fractievoorzitter Tom Verhaegh van het CDA noemde het „te gek voor woorden” dat de gemeente een dergelijke verregaande maatregel zou treffen „op basis van één geitenstal”. De motie kreeg wel steun van coalitiepartners van de SP. Raadslid Leon van den Beucken (EenLokaal) zei dat het „dichtbevolkte Venlo niet geschikt is voor grote stallen”.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel