Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het bedrijf dat een van de grootste mestvergisters van Nederland wil bouwen nabij Groenlo, RMS (dat een vergelijkbare mestverwerkingsfabriek heeft gepland nabij Grubbenvorst, dat feitelijk zelfs het "tweelingbroertje" is van Grubbenvorst), moet opnieuw vergunningen aanvragen voor de plannen van de mestvergister nabij Groenlo. Dat heeft de rechtbank van Arnhem vrijdag bepaald.

De rechtbank heeft zowel de Wabo- als de Watervergunning voor de megamestvergister in Groenlo vernietigd. Rob Bongers van het burgerinitiatief MegamestvergisterNee is daar erg blij mee. “Het is opmerkelijk dat deze uitspraak al binnen de normale periode van zes weken genomen is. Dat betekent dat deze zaak voor de rechtbank al heel snel klip-en-klaar was”.
“De vraag blijft voorlopig open of de Provincie en het Waterschap in hoger beroep zullen gaan”, aldus Bongers. “De uitspraken laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Het lijkt niet aannemelijk dat een uitspraak bij hoger beroep bij de Raad van State anders zal uitvallen. Initiatiefnemer RMS kan opnieuw een vergunningsaanvraag indienen. De hele procedure zal dan van voren af aan weer doorlopen moeten worden. Wij houden dit in de gaten”.

Geen MER gemaakt
De rechter stelde dat bij de beoordeling van een mestfabriek van deze omvang een Milieueffectenrapportage (MER) niet mag ontbreken. Ook de opgave van het energieverbruik versus de energieopbrengst dient correct te worden opgesteld.

In de verleende Watervergunning is volgens de rechter geen rekening gehouden met de risico’s van de zeer grote hoeveelheden afvalwater die in de Leerinkbeek worden geloosd. Ook vindt de rechter dat het Waterschap voor het lozen van restanten veemedicatie en pesticiden normering dient te stellen en controle op normoverschrijding dient uit te voeren.

De vergunning Wet natuurbescherming dient nog door de rechter beoordeeld te worden. Tegen de drie vergunningen was bezwaar gemaakt door omwonenden, Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland en milieuorganisatie MOB.

Petitieactie
Samen met omwonenden heeft de Gelderse Natuur en Milieufederatie actie gevoerd tegen de megamestvergister in Groenlo. De petitie ‘MegamestvergisterNee’ werd door 1906 mensen getekend en op 3 juli vorig jaar op ludieke wijze aangeboden aan gedeputeerde Conny Bieze.
Mestvergisters staan ter discussie, omdat de zwaar gesubsidieerde branche wordt omgeven door fraude. Ook zijn er twijfels over het rendement van co-vergisters, waarbij dierlijke mest wordt vermengd met organisch restmateriaal, zoals bermgras, om zogenaamd "groen" gas op te wekken. De rechtbank oordeelt dat door de provincie Gelderland in de vergunningen onvoldoende duidelijk is gemaakt waarom er geen omvangrijke milieueffectrapportage is gemaakt. Ook ten behoeve van de vergunning voor de mestfabriek nabij Grubbenvorst is geen milieueffectrapportage opgesteld!

Er is veel verzet tegen mestvergisters, met name vanwege de stank en de vele mesttransporten. Lees hier een achtergrondartikel over de mestverwerkingsfabriek van RMS (op basis van een artikel in de Volkskrant) op deze site.
En lees hier het persbericht van de Rechtbank Gelderland over de uitspraak.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel