Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Niet alleen in Groenlo of nabij Grubbenvorst hebben provincies vergunningen verleend voor de oprichting van een mestverwerkingsfabriek. Op meer plaatsen zijn vergunningen verleend. Zo ook in Oss. Maar daar is een kink in de kabel gekomen: de uitspraak van de Raad van Staten inzake de PAS gooit ook hier roet in het eten...

Onlangs heeft de rechter al een stokje gestoken voor de bouw van een mestverwerkingsfabriek nabij Groenlo. Belangrijkste argument: de provincie Gelderland heeft verzuimd een MER-beoordeling te laten maken. Dat biedt kansen voor de bezwaarmakers tegen de mestverwerkingsfabriek nabij Grubbenvorst (omwonenden samen met Behoud de Parel). Want ook de provincie Limburg heeft verzuimd een MER-beoordeling te laten uitvoeren. En laat nou net die MER in Oss er voor zorgen dat de bouw van de mestverwerkingsfabriek aldaar waarschijnlijk niet door gaat!

De Commissie MER heeft ten aanzien van de mestverwerkingsfabriek in Oss in een advies gewezen op de mogelijke effecten van de nog te bouwen mestfabriek in de Osse Haven in Oss. Ze denkt dat stikstofuitstoot van de mestfabriek een negatieve impact op gevoelige natuurgebieden als de Veluwe en de Rijntakken. Daarmee is de kans groot dat er, evenals andere grote projecten zoals de verbreding van de A27 bij Utrecht, een streep door de mestfabriek wordt gezet als gevolg van het niet rechtsgeldig zijn van het PAS.

De Commissie MER bracht afgelopen week advies uit aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over de Osse mestfabriek. Er zou volgens de commissie op dit moment voldoende informatie voor het provinciebestuur beschikbaar zijn om te beoordelen of er een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Gezien het zwaarwegend advies en de recente ontwikkeling rond het PAS zal de provincie dit moment aanpakken om een nieuwe rapportage op te laten stellen.

Duidelijkheid omtrent uitstoot

Na de uitspraak Raad van State lijkt de strijd om mestfabriek Oss dus nog niet geslecht. Het advies van de commissie is echter op het laatste moment aangepast, want sinds de Raad van State een streep zette door het PAS is het toestemmingskader voor heel veel projecten en plannen vervallen. Om een milieuvergunning aan de mestfabriek te kunnen verlenen, moet het nu vooraf duidelijk zijn welk effect de uitstoot van stikstof heeft, hoe dit kan worden voorkomen of gecompenseerd. Dat moet vastgelegd worden in een milieueffectenrapportage.

Nieuw obstakel MACE

Voor de boerencoöperatie MACE is dit een nieuw obstakel op haar pad. Ze is al jaren bezig om een grote mestverwerkingsinstallatie in de Osse industriehaven te realiseren, maar dat wordt telkens door bezwaren tegengehouden. Uiteindelijk besloot de nieuwe provinciale coalitie van VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks onlangs dat de mestverwerkingsinstallatie er onder voorwaarden mocht komen. De installatie moet het mestoverschot van de leden, voornamelijk varkenshouders uit de Peel houden, verwerken. Jaarlijks zou een half miljoen ton drijfmest worden verwerkt tot droge meststof. De Osse gemeenteraad keerde zich na verloop van tijd unaniem tegen het project. De Osse wethouder Van der Schoot gaat er nu vanuit dat de mestverwerkingsinstallatie er definitief niet komt.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel