Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In een artikel in Trouw schrijft journalist Emiel Hakkenes dat Nederland voorlopig niets doet met het 'stikstofarrest' van het Europese Hof van justitie (lees hier het eerdere artikel op deze site over de uitspraak van het Europees Hof). Dat blijkt uit een brief van minister Schoute (Christen Unie) aan de Tweede Kamer. Daarin schrijft ze dat ze dat samen met de Nederlandse provincies vorige week besloten heeft.

Het arrest van het Hof in Luxemburg loog er niet om: de Nederlandse aanpak om kwetsbare natuurgebieden te beschermen tegen de neerslag van stikstof uit industrie, verkeer en landbouw, berust op aannames en bevat geen wetenschappelijk bewezen maatregelen. Natuurorganisaties en milieujuristen concludeerden daaruit: Nederland moet zijn aanpak grondig herzien en geplande uitbreidingen van wegen, fabrieken en veestallen kunnen tot die tijd niet doorgaan.Maar daar denkt de Nederlandse overheid heel anders over. "Gedeputeerde Staten van provincies en de ministers van landbouw, natuur en voedselkwaliteit en van infrastructuur en waterstaat hebben met elkaar vastgesteld dat de toestemmingsverlening kan worden voortgezet", schrijft minister Schouten in antwoord op het 'stikstofarrest'. In afwachting van het arrest was het verlenen van vergunningen juist opgeschort.

"Ze willen ijzerenheinig gewoon weer doorgaan met het toelaten van nieuwe natuurschade", reageert de Haagse jurist bestuursrecht Valentijn Wösten. "Dit is een frontale weigering om zich te conformeren aan het Europees recht." Wösten is de raadsman van een aantal milieuorganisaties die de Nederlandse stikstofaanpak al lange tijd aanvechten. Wösten staat onder andere de vereniging Behoud de Parel bij in haar procedures tegen het NIeuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 30.000 varkens, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie) en de mestverwerkingsfabriek van RMS aan de Horsterweg in Grubbenvorst. Hij ondersteunde ook Behoud de Peel in zijn juridische strijd tegen de PAS, die heeft geleid tot het arrest van het Europese Hof.

Het gaat volgens de Nijmeegse advocaat Rachid Benhadi, deskundige op het gebied van ruimtelijke ordening en milieurecht, te ver om te stellen dat Nederland dat arrest vólledig naast zich neerlegt. Wat het EU-hof met zijn arrest heeft gedaan, zegt hij, is criteria aanreiken waarmee de hoogste Nederlandse bestuursrechter (de Raad van State) de stikstofaanpak moet beoordelen. Hóe de beoordeling door de Raad van State uitvalt, wordt medio volgend jaar duidelijk. Dan volgt uitspraak in een serie zaken, waarin Wösten optreedt als jurist.

Volgens Wösten zou Nederland nu al geen toestemming meer moeten verlenen voor de uitstoot van stikstof in de buurt van natuurgebieden. "Maar de Nederlandse regering wenst niet af te wijken van een eenmaal ingenomen standpunt, ook als dat juridisch volstrekt onhoudbaar is. Een schandelijke vertoning." Wösten overweegt de overheid via de rechter te dwingen alsnog te stoppen met het verlenen van vergunningen aan boeren, fabriekseigenaren en wegenbouwers.

Ook milieuorganisaties zien in het EU-arrest een kans om stikstofuitstoot bij natuurgebieden juridisch aan te vechten. In Friesland zijn de messen geslepen voor een confrontatie vanavond: geeft de gemeente De Fryske Marren, ondanks groot protest, groen licht voor de bouw van een zandfabriek in natuurgebied IJsselmeer? Zo ja, dan stappen natuurorganisaties, waaronder de IJsselmeervereniging, naar de rechter. De plannen om in het ondiepe IJsselmeer een 60 meter diepe zandgroeve te maken, noemen zij funest.

Het Europese Hof van justitie sprak zich deze maand uit over het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof. Dat is een in 2015 begonnen programma van de ministeries van landbouw, infrastructuur en defensie en de twaalf provincies. Het moet de natuur beschermen tegen te veel stikstof. Stikstof is afkomstig uit de landbouw, de industrie en het verkeer, en slaat neer in de natuur. In kwetsbare gebieden verstoort het de natuurlijke balans, waardoor beschermde planten en dieren verdwijnen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel