Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Stal en Akker meldt dat 15 agrarische bedrijven met luchtwassers in de gemeente Nederweert bij een onaangekondigd bezoek van de provincie Limburg en RUD Limburg Noord de regels omtrent luchtwassers onvoldoende naleeft. Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van geurklachten.

De controles werden in het kader van een pilot uitgevoerd waarmee het naleefgedrag van regelgeving verbeterd moet worden. De overtredingen waren echter licht van aard en hadden deze betrekking op gedragsvoorschriften.

Te weinig kennis
Uit het onderzoek bleek dat de overtredingen met name werden veroorzaakt door onvoldoende kennis over de werking en onderhoud van de luchtwassers. Tijdens de tweede fase van de pilot zal hier meer aandacht aan worden besteed. Bedrijven die een luchtwasser in werking hebben, zullen hierover worden geïnformeerd. Tijdens de toekomstige milieucontroles zal als vast onderdeel extra aandacht worden besteed aan de werking en onderhoud van de luchtwasser.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel