Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In Venray wordt onder de noemer van "Boeren en Burgers" een proef van één jaar gestart, waarbij in en om veehouderijen de hoeveelheid fijnstof, ammoniak en stank worden gemeten. Doel van dit samenwerkingsproject van boeren, omwonenden, gemeente, LLTB en provincie is overlast van Intensieve Veehouderijen terugdringen en vertrouwen tussen boeren en burgers verbeteren.Bij eerdere metingen ontstonden - volgens een bericht in Dagblad de Limburger - steeds discussies over de interpretatie van de resultaten tussen burgers en boeren, zoals bij een RIVM-meetpunt in Vredepeel.

Locaties
Voor de pilot wil het RIVM de komende maanden na proefmetingen te hebben gedaan vijf locaties met veehouderijen uitkiezen. Hier zullen vanaf oktober een jaar lang onafgebroken metingen gedaan worden naar fijnstof, ammoniak en geur. Zowel in de stal als daarbuiten (dichtbij en veraf). Om ook duidelijkheid te krijgen wat de invloed van verkeer heeft op de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht, zal er zeker één locatie dichtbij de A73 worden uitgekozen. Na de metingen wil het RIVM met alle cijfers aan de slag en orde in de cijferbrij scheppen, die de metingen opleveren. „De cijfers alleen vertellen niet het complete verhaal. Die duiding moet er wel bijkomen, anders krijg je weer discussie wat wel of niet waar is”, zegt Marita Voogt van het RIVM in Dagblad de Limburger. Maar hoe heilig zijn de cijfers van het RIVM? Nooit honderd procent. Interpretatie van cijfers blijft mogelijk. Zeker als het over geur gaat. Daarvoor bestaat namelijk geen betrouwbare apparatuur, geeft het RIVM toe op vragen van Dagblad de Limburger. Het instituut wil dat ondervangen met een telefoonapp waar mensen zelf stankoverlast op kunnen melden. Niet neutraal, maar in combinatie met alle andere gegevens verwacht het RIVM wel juiste conclusies te kunnen trekken.

Vragen Partij voor de Dieren
Pascal Plusquin, fractievoorzitster van Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Limburg stelt naar aanleiding van een bericht van de gemeente Venray[1] over het meetproject een aantal vragen (zie bijlage) aan het College van Gedeputeerden. Plusquin vraagt zich af hoeveel geld de provincie steekt in dit project en waarom het project in Venray wordt gestart en niet in de gemeentes Nederweert, Peel en Maas en Weert, waar de meeste fijnstofproblemen bestaan.  De voorvrouw van Partij voor de Dieren vraagt GS ook of de meetresultaten van het project in Venray wel gebruikt kunnen worden om vergunningvoorschriften van bestaande bedrijven aan te passen. en als dat zo is: "Waarom gebeurt dat dan nu niet al?"

Naast vragen over het project in Venray heeft de Partij voor de Dieren ook vragen over de door GS aangekondigd “keukentafelgesprekken” met agrariërs in geur-overlastgebieden over stoppen op vrijwillige basis. GS wil geld uit trekken om eventueele stoppende bedrijven af te kopen. Plusquin vraagt het college om hoeveel geld het dan gaat en ten laste van welk voor 2019 door de Staten toegekend budget. Vraag is ook of in dat geval ook dier- en geurrechten opgekocht worden. "Of blijft het mogelijk dat door uitbreiding van bestaande bedrijven of nieuwvestiging de geuroverlast na afkoop alsnog toeneemt?" aldus het Statenlid van Partij voor de Dieren.

[1] https://www.venray.nl/boeren-en-buren-van-start.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel