Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Van 5 april tot 7 oktober 2012 wordt in de regio Noord-Limburg de Floriade georganiseerd. Met deze Floriade worden de spotlights gericht op de agro-industrie. Oxfam/Novib, Milieudefensie, SP, de Werkgroep Land- en Tuinbouw, Vereniging Behoud de Parel en Wiek Lenssen Filmprodukties willen de Floriade aangrijpen om op maandag 1 oktober 2012 in de Congreszaal van de Innovatoren op de Floriade een forumdiscussie en tv-debat te organiseren. De titel van de Talkshow: "Veevoer & Soja". Tijdens de Talkshow vindt ook een optreden plaats van de "huisband" van Behoud de Parel, het Parel leed actieorkés Grubbenvôrs (P.L.A.G.), waarvan hier muziek te beluisteren is.

De Talkshow is een onderdeel van een groter project. In Brazilië (Mato Grosso) worden filmopnamen gemaakt om de problematiek van de kleine boeren en de inheemse bevolking (indianen) in beeld te brengen. Vertegenwoordigers van NGO's in Brazilië - die zich bezig houden met de situatie van de kleine boeren en Indianen in combinatie met onder andere de soja-problematiek - worden uitgenodigd naar Nederland te komen om de bevolking van Nederland en diverse organisatie (politieke partijen, landbouworganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking) inzicht te geven wat verderop in de wereld gebeurt, om in Nederland een stuk vlees op de bord van de consument te krijgen. En de Talkshow maakt een belangrijk onderdeel uit van dit project. Informatie over de Talkshow kunt u verderop op deze pagina lezen.

U kunt aanwezig zijn bij deze Talkshow en door een entreekaartje van minimaal € 10 te kopen - meer mag ook - sponsort u het project, dat natuurlijk geld kost. Voor een groot deel wordt het project gefinancieerd door de initiatiefnemers (Oxfam/Novib, Milieudefensie, SP, Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg en Behoud de Parel) zelf). Maar door uw bijdrage kan het project nog beter slagen.

Doe mee - sponsor het project "Veevoer & Soja" - koop een entreekaartje
Door een entreekaartje van € 10 (of meer) te kopen maakt u de Talkshow mogelijk. En u kunt tegelijkertijd een entreebewijs voor de Floriade winnen ter waarde van € 30. Klik dan op de button hieronder en stuur een mail naar de organisatie, waarbij u bij "onderwerp" intypt: 'Ik koop een entreekaartje' en het bedrag dat u wilt sponsoren (minimaal € 10) en verzend de mail met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.


JA
............

U krijgt dan zo spoedig mogelijk de rekening toegestuurd en die geldt dan tevens als entreebewijs. En na 25 september krijgt u te horen of u naast de entree voor de Talkshow ook één van de 20 gelukkigen bent, die een entreekaartje voor de Floriade heeft gewonnen.

Over de Talkshow "Veevoer & Soja
In de Talkshow wordt in gegaan op de rol van de intensieve veehouderij in de Derde Wereld. Er bestaat - via de soja (die een groot bestanddeel uitmaakt van het voer voor de dieren in de intensieve varkenshouderij) - een directe link tussen de varkenshouderij en de Derde Wereld. Een voor veel mensen in Nederland wellicht verrassende link, die tegelijkertijd veel vragen oproept. In de Talkshow "Veevoer & Soja" zullen die vragen gesteld worden.

Op maandagavond 1 oktober 2012 van 18.300-22.30 uur wordt op de Floriade in Venlo de Talkshow georganiseerd over "Veevoer en Soja". De organisatie van deze talkshow is een gezamenlijk initiatief van personen en organisaties in de regio Noord-Limburg in samenwerking met landelijke organisaties. Organisaties die al meerdere jaren actief zijn op het snijvlak van ontwikkelingssamenwerking (c.q. de wereldwijde voedselproblematiek) en de intensieve veehouderij in Nederland. En zich daarbij kritisch opstellen tegen de bouw van megastallen. In de kritiek op megastallen zijn tot nu toe de aspecten van gezondheid, dierenwelzijn, ruimte en milieu volop belicht.

De relatie van de intensieve veehouderij - en dan met name de varkenshouderij - met de Derde Wereld heeft minder de aandacht gekregen. Terwijl die aandacht alleszins gerechtvaardigd is. Tijdens de Talkshow komt daarom vooral de verhouding tussen de intensieve veehouderij hier en de gevolgen die het gebruik van soja heeft voor regio's elders in de wereld, zoal in Mato Grosso in Brazilië, als thema aan de orde.

Hoofdgasten tijdens de Talkshow zijn vertegenwoordigers van NGO's (Niet Gouvermentele Organisaties) uit Brazilië. En verder zijn op de Talkshow een aantal ter zake deskundigen uitgenodigd - wetenschap, politiek, boer(inn)en) - die samen verschillende aspecten van de ontwikkelingen (intensieve veehouderijen enerzijds en sojaproductie anderzijds) representeren.

Wiek Lenssen, filmmaker, fotograaf en schrijver, heeft een documentaire film gemaaktin Brazilië en is in gesprek gegaan met boeren en de plaatselijke (inheemse/indiaanse) bevolking. Delen van de film worden tijdens de Talkshow en tijdens een TV-uitzending van de Limburgse omroep L1 gepresenteerd.

Na een inleiding van onder andere de gasten uit Brazilië worden in de Talkshow in verschillende forumrondes een aantal thema's behandeld. De thema's zullen zich toespitsen op:
* De grootschalige verbouw van soja in Brazilië en de gevolgen voor de boeren/inheemse bevolking, grondrechten en het klimaat door ontbossing.
* Soja-invoer voor veevoer in Nederland met groei naar grootschalige intensieve veehouderij, overproductie van vlees en overschot aan mest.
* In Brazilië en Nederland verdwijnen kleine en middelgrote gezinsbedrijven, waardoor teloorgang van het platteland en biodiversiteit e.a.
* Conclusies en aanbevelingen voor oplossingen voor nu en in de toekomst ten aanzien van evenwicht tussen een rechtvaardige verdeling voor boeren wereldwijd van grond, voedselproductie en consumptie en inkomen.

Wat willen we doen in de forumrondes?
Ieder thema wordt door een kort filmpje ingeleid. De films geven achtergrondinformatie over de situatie in Mato Grosso. Vertegenwoordigers uit Mato Grosso zullen persoonlijk aanwezig zijn op de Floriade om hun situatie uiteen te zetten. Vervolgens geven wetenschappers en belangenvertegenwoordigers informatie en gaan ze met elkaar in discussie over het thema dat aan de orde is.

Waar gaat het feitelijk om, als we spreken over soja (in dit geval uit Mato Grosso)?
Een rekenvoorbeeld:
In 2008 bedroeg de totale Europese soja- invoer 32 miljoen ton. Dit ging ten koste van 10 miljoen hectare tropisch regenwoud en savanne en een enorme hoeveelheid CO2....
De impact van onze intensieve veehouderij op de regio Mato Grosso is enorm. Nederland is na China namelijk de grootste importeur van soja en soja is het belangrijkste ingredient van varkensvoer. En.... Zuid-Oost Nederland (inclusief Noord-Limburg) is het hart van de intenstieve veehouderij... Ondertussen verdwijnen er dagelijks in Nederland kleinere varkensboeren, omdat ze niet meer kunnen concurreren tegen de grootschalige vleesindustrie. Net als in - bijvoorbeeld - Zuid-Amerika! Vandaar dat we meer bewustwording nastreven, juist hier in Noord-Limburg.

Doe mee - steun het project "Veevoer & Soja"!
Bent u het eens met de volgende stellingen?
* JA, ik vind dat onze intensieve veehouderij ten koste van teveel zaken gaat;
* JA, ik vind het belangrijk dat deze discussie publiekelijk gevoerd wordt;
* JA, ik wil daar nu alvast een donatie (in de vorm van een entreekaartje) ter waarde van € 10,- (of meer)aan bijdragen.

Beantwoordt u de bovenstaande drie stellingen bevestigend? Dan kunt u deze forumdiscussie sponsoren met € 10,- door simpelweg op bovenstaande button te drukken.

De filmmaker, Wiek lenssen, is op 28 september geïnterviewd in L1 Laat. die uitzending kunt u hier bekijken (interview komt later in het programma).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel