Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Klopman meldt verdubbeling kalvermesterij

Projecten & onderwerpen: 

In een brief van 1 oktober 2010 (zie bijlage) meldde Kalvermesterij Klopman aan Behoud de Parel dat hij een bouw,- en milieuvergunning gaat aanvragen ter uitbereiding van de veestapel. Het bericht verbaasde Behoud de Parel. Eerder - bij bekendmaking van de vergunningaanvraag voor de overplaatsing van het bedrijf naar LOG Witveldweg - had Klopman immers nog aangegeven dat er geen sprake zou zijn van uitbreiding.

Commentaar NRC op ontwikkelingen in de Intensieve veehouderij: "Intensieve slachtpartij"

Projecten & onderwerpen: 

"Varkens moeten wroeten, kippen scharrelen en de koe moet in de wei". Dit citaat is afkomstig uit het rapport van een ‘denkgroep’, dat in 2001 onder de titel "Toekomst voor de veehouderij" werd uitgebracht. Onder voorzitterschap van de man die als informateur de basis legde voor de vorming van het huidige kabinet, de CDA’er Wijffels, schetste dit gezelschap de contouren van deze bedrijfstak voor het jaar 2010. Dit was er een van: „Bij crises zoals mond-en-klauwzeer mogen gezonde dieren niet worden geruimd.”

PvdA ruilt tegenstem tegen NGB in tegen wethouderszetel

Projecten & onderwerpen: 

De verkiezingen zijn achter de rug en met man en macht wordt geprobeerd een coalitie tot stand te brengen. Het CDA, de grootste fractie na de verkiezingen, heeft met alle partijen gesproken en is - samen met de tweede partij Essentie (VVD) - op zoek naar een derde partner. Die hebben ze nu gevonden. Het wordt de PvdA-PK. Daarvoor heeft de PvdA-PK wel haar standpunt met betrekking tot het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens) moeten wijzigen. Begin 2008 stemde de PvdA (toen nog zonder PK) tegen het NGB.

'Tunnelvisie rond megafarm'

Projecten & onderwerpen: 

Horst aan de Maas heeft zich laten verblinden door de voordelen van het Nieuw Gemengd Bedrijf bij Grubbenvorst. Door die tunnelvisie zijn de negatieve gevoelens in de gemeenschap te laat onderkend. Bovendien maakt tunnelvisie discussie over de megafarm momenteel bijna onmogelijk. Tot die conclusies komt professor Katrien Termeer van de Universiteit van Wageningen. Op verzoek van de gemeente heeft zij onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces rond het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) aan de Witveldweg in Grubbenvorst.

Vragen over handhaving bij Intensieve Veeteelt

Projecten & onderwerpen: 

De vereniging Behoud de Parel heeft een brief gestuurd aan de gemeente Horst aan de Maas en de toekomstige fusiepartners van deze gemeente, Meerlo-Wanssum en Sevenum, met het verzoek om een overzicht van alle veehouderijbedrijven binnen de gemeentegrenzen die vallen onder de zogenaamde IPPC-drempelwaarde (1). Deze bedrijven dienen te voldoen aan de eis dat zij de zogenaamd “Best Beschikbare Technieken” (2) hanteren bij het voorkomen van verontreiniging van het milieu. In de praktijk voldoen bedrijven vaak niet aan deze BBT-eis.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel