Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Samen meten aan luchtkwaliteit

logo apeldoorn in dataMySense: Samen Meten aan Luchtkwaliteit, het Internet of Sense

MySense luchtkwaliteits meetnetwerkMySense meet luchtkwaliteit in Horst aan de Maas. De meetkits werken via internet via WiFi, 3G mobiel netwerk of LoRa, het Internet van de  Sensors), en zijn uitgerust met verschillende fijnstof-sensoren, gas-sensoren en meteo-sensoren. Het gaat om lokale metingen bij 'boeren en buren'. In mei 2019 is een aanvang gemaakt met calibratie metingen bij een landelijk meetstation, met een 9-tal meetkits rondom en binnen een vooruitstrevend veeteeltbedrijf en  een 10-tal meetkits verspreid in de regio. De meetwaarden worden doorgegeven behalve aan de Behoud de Parel website, maar ook aan bijv. het dataportaal van RIVM, LuftDaten.info en AirTube.info. De waarden worden gevalideerd en vervolgens gevisualiseerd. Samen met RIVM worden de meetkits gecalibreerd. Fontys Met GreenTechLab  is samengewerkt tav bordje om connectoren te verbinden en voeding via zonnecellen ook mogelijk te maken.

Taxonomy upgrade extras: 

Veroordeling Intensieve Veehouderijen uit Brabant en Limburg

Projecten & onderwerpen: 

Stal & Akker meldt dat zeven boeren uit Brabant en Limburg woensdag 8 mei werkstraffen tot 140 uur en boetes tot 22.000 euro tegen zich hoorden eisen in de rechtbank in Den Bosch. De groep pluimvee- en varkenshouders hielden allen meer dieren dan waarvoor zij rechten hadden.

Dinsdag 14 mei: Themaraadsvergadering Intensieve Veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Dinsdag 14 mei 20.00 uur vindt er een raadsbijeenkomst plaats over het onderwerp "Reikwijdte Intensieve Veehouderij" plaats in het gemeentehuis van Horst aan de Maas. De bijeenkomst wordt georganiseerd omdat de gemeenteraad daar in een motie om gevraagd heeft. De motie, die op 19 december 2017 is aangenomen staat dat onder andere het beleid met betrekking tot de intensieve veehouderij en mestverwerking voor aanscherping in aanmerking komt. Dit gebeurt in gezamenlijk overleg tussen raad, belanghebbenden en het college van B&W.

Verslag Symposium "Naar een gezonde leefomgeving voor mens en dier".

Projecten & onderwerpen: 

Op woensdag 13 maart 2019 organiseerde het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid het 4e symposium in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Het thema van de dag was:'Naar een duurzaam gezonde leefomgeving voor mens en vee'. De centrale vraag was: Hoe geven we met elkaar vorm aan de toekomst van de veehouderij in Nederland, met zorg voor de gezondheid van mens en vee? Het symposium telde zo'n 280 deelnemers. Vanuit de vereniging Behoud de Parel werd aan het symposium deel genomen door de voorzitter, André Vollenberg, bestuurslid Paul Geurts en lid Teun Hagen.

Sanering varkenshouderij: Geurscore bepalend voor volgorde

Projecten & onderwerpen: 


 

Eindelijk is er meer duidelijkheid over de voorwaarden van de komende saneringsregeling in de varkenshouderij. Als alles goed is kunnen geïnteresseerden zich vanaf 15 augustus aanmelden.

saneringsregeling varkenshouderij

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel