Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Bleker wil af van megastallen, maar eigenlijk toch niet...

Projecten & onderwerpen: 

Als het bij Bleker over megastallen gaat, blijkt hij de grootste draaikont van heel Nederland. Zeker nu hij mee doet aan de verkiezingsstrijd binnen het CDA, slaat de populaire staatssecretaris weer hard toe. Zei hij eerst tegen het NOS-journaal dat hij tegen een kippenstal met 1 miljoen kippen was, toen CDA-zwaargewicht Leon Litjens (wethouder in Horst aan de Maas) er zich mee bemoeide, trok hij de keutel snel in.

Rechter in rechtszaak over onderdeel NGB: "Behoud de Parel heeft gelijk, maar gemeente hoeft toch niet te handhaven".

Projecten & onderwerpen: 

Donderdag 3 mei stonden drie ambtenaren namens de Gemeente Horst aan de Maas voor de bestuursrechter in Roermond. Behoud de Parel eiste dat de gemeente handhavend optreedt tegen een varkensbedrijf aan de Laagheide te Grubbenvorst (Heideveld BV), partner in het Nieuw Gemengd Bedrijf, dat plannen heeft voor megastallen in Landbouw Ontwikkelingsgebied Witveldweg. Het bedrijf is al sinds jaren in overtreding door niet te voldoen aan de mileiueisen.

GGD-onderzoek naar gezondheidseffecten NGB: "Theoretisch verhaal met mooi kaftje er omheen".

In opdracht van het College van B&W van Horst aan de Maas heeft GGD Noord- en Midden Limburg onderzoek verricht naar de gezondheidseffecten van het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,3 miljoen kippen, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie). De bedoeling was dat eerdere landelijke onderzoeken vertaald zouden worden naar de situatie in Horst aan de Maas, als daar het NGB zou worden gevestigd. Woensdag 25 april 2012 presenteerde de GGD haar onderzoeksgegevens. Opvallend was dat het rapport zelf nog niet ingezien mocht worden en niet ter beschikking werd gesteld.

Behoud de Parel eist dat Gemeente Horst aan de Maas handhavend optreedt tegen illegale NGB-stal

Projecten & onderwerpen: 

Op 22 augustus 2011 diende Behoud de Parel via Wösten Juridisch Advies een bezwaar in bij de Commissie Bezwaar en Beroep over het feit dat de gemeente Horst aan de Maas weigert handhavend op te treden tegen een van de participanten van het Nieuw Gemengd Bedrijf, Heideveld Varkens BV. Het bedrijf had in oktober 2007 al moeten voldoen aan de zogenaamde BBT-eisen behorende bij de IPPC-richtlijn. Het bedrijf voldoet dus inmiddels bijna 4 jaar niet aan de normen. B&W heeft op verzoek van de Commissie Bezwaar en Beroep om haar eerdere besluit te heroverweg afwijzend beschikt.

GGD presenteert 25 april rapport over gezondheidsrisico's NGB

Projecten & onderwerpen: 

De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) heeft een adviesrapport opgesteld over de gezondheidsrisico's die ontstaan indien het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) zich gaat vestigen op Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg (Grubbenvorst. Op woensdag 25 april wordt dat rapport gepresenteerd in het gemeentehuis van Horst aan de Maas.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel