Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst met miljoenen gesubsidieerd

Projecten & onderwerpen: 

De geplande omstreden gigastal in Grubbenvorst - voor 1.1 miljoen plofkippen en 35.000 varkens - wordt achter de schermen van alle kanten door de overheid gesubsidieerd. Dit blijkt uit onderzoek van Wakker Dier (zie bijlage voor de bevindingen van Wakker Dier). Voor de bouw van de gigastal is €2,1 miljoen aan subsidies van het Rijk en de provincie toegezegd. Daarnaast komt het megabedrijf in aanmerking voor financiële voordeeltjes tot een bedrag van €11 miljoen.

Peelgroepen willen 'stand still' veestapel in Peelregio

Projecten & onderwerpen: 

DE PEEL – De gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in de Peelregio - waaronder vereniging Behoud de Parel - hebben besloten om (vooralsnog) niet deel te nemen aan de Peelhorst, een project van de provincie Brabant om de leefbaarheid in dit gebied te verbeteren. Volgens de Peelgroepen ligt de focus van dit project nog steeds te eenzijdig op de belangen van de vee- en vleessector. Om die reden hebben ze tijdens voorgesprekken met de provincie aangedrongen op snelle maatregelen om minimaal tot een 'stand still' van de veestapel te komen.

Duitsland wil verlies aan landbouwgrond en bouw van megastallen beperken

Projecten & onderwerpen: 

De Duitse regering neemt concrete stappen om het constante verlies aan landbouwgrond tegen te gaan. Tevens komen er beperkingen bij de bouw van grote stallen in de buitengebieden. Een en ander wordt neergelegd in wetswijzigingen waarover het kabinet in Berlijn overeeenstemming heeft bereikt, aldus landbouwminister Ilse Aigner.

Open brief aan de PvdA Horst aan de Maas: Wat willen jullie met de megastallen?

Projecten & onderwerpen: 

In een open brief aan de PvdA Horst aan de Maas (zie bijlage) heeft vereniging Behoud de Parel aan de PvdA gevraagd hoe zij staat tegenover de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) nabij Grubbenvorst. De reden van de open brief is gelegen in het feit dat de PvdA plaatselijk steeds vóór de komst van het NGB stemt en de PvdA in de Tweede Kamer er voor gepleit heeft dat boeren op één locatie niet meer dan 7500 vleesvarkens, 1200 fokvarkens en 220.000 vleeskuikens mogen houden. Aanzienlijk lagere aantallen dan bij het NGB.

Ook verzoeken tot handhaving bij Kuijpers Kip in Brabant

Projecten & onderwerpen: 

Eén van de partners van het NGB (1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens) is Kuijpers Kip. Dit kippenbedrijf heeft een viertal kippenvleesbedrijven in Brabant. Het bedrijf heeft geen luchtwassers, met als gevolg dat fijnstof en amoniak vrijelijk de lucht in kunnen. Daarmee gaat het om illegale bedrijven. Het is immers al lang verplicht om luchtwassers te plaatsen bij dit soort bedrijven. Reden om te verzoeken handhavend op te treden.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel