Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

André Vollenberg: "NGB kan haar mest niet meer exporteren naar Duitsland!"

Projecten & onderwerpen: 

Bij de opstart naar het concept van het NGB zijn 50% van de dierrechten gegeven onder de voorwaarde dat de mest buiten de landbouw dan wel buiten Nederland zou worden afgezet. Door deze verdubbeling van het aantal dieren voor het NGB kan geen enkele verbetering van het concept NGB overeind worden gehouden. Er is immers altijd een dubbele hoeveelheid voer nodig voor al deze dieren en dat leidt tot een verdubbeling van de hoeveelheid mest ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.

Biologische ondernemers naar Greenport?

Projecten & onderwerpen: 

Donderdag 12 januari j.l. zijn op uitnodiging van DCGV (Development Company Greenport Venlo) vijftien, in hoofdzaak biologische ondernemers te gast geweest in de Innovatoren. De bijeenkomst vond plaats naar aanleiding van een zienswijze, die Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst heeft ingediend over de Greenport. Biologisch witloftrekker Vollenberg nam afgelopen maanden het initiatief om ondernemers in zijn sector van producent tot detailhandel bij elkaar te brengen.

Fijnstof meten in Grubbenvorst?

Projecten & onderwerpen: 

Als men fijnstof gaat meten dan vergeet men in Grubbenvorst dat dat maar één onbelangrijke factor is waar de gemeente Horst aan de Maas en andere instanties altijd hun voordeel mee kunnen doen en geen belangrijk argument om vestiging van een NGB tegen te houden.

De dorpsraad van Grubbenvorst is blij met een dooie mus, ongeacht de resultaten. Waar het werkelijk om gaat, zal ik trachten uit te leggen. De bestaande agrarische bedrijven in en rondom het LOG Witveld stoten de volgende stoffen uit.

Burgerinitiatief tegen overlast pluimveehouderijen in Venray

Omwonenden en verenigingen die gebruikmaken van sportpark De Heesakker in Oirlo willen een burgerinitiatief opstarten. Om zo de overlast van pluimveehouderijen op de politieke agenda te zetten. Het gaat over stankoverlast en gezondheidsrisico’s van het pluimveebedrijf aan Roffert 21 in Castenray en de komst van nieuwe bedrijven.

Behoud de Parel maakt bezwaar tegen verdubbeling kalvermesterij in LOG Witveldweg

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel heeft op 5 januari 2011 een zienswijze (zie bijlage) ingediend tegen het verlenen van een zogenaamde omgevingsvergunning voor de plannen van kalvermesterij Klopman om de omvang van diens bedrijf in Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg te verdubbelen. Het bedrijf van Klopman wordt uitgebreid van 1200 naar 2400 kalveren. Daarmee komt er een tweede megastal bij, naast het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) met 35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel