Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie overwegen nadrukkelijk een pas op de plaats te maken bij het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

De maatregel zou circa 200 miljoen euro opleveren. Dat zeggen bronnen rond het overleg dat de partijen momenteel voeren om het hoofd te bieden aan de economische crisis. Het 'temporiseren' van de EHS, het beoogde netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, is een van de voorstellen die op tafel ligt, zegt een ingewijde.

Voordeel van de maatregel is dat deze vermoedelijk op relatief weinig weerstand zal stuiten, omdat de aanleg van de EHS toch al vertraagd dreigt te worden. Als het kabinet besluit minder geld uit te geven aan de aankoop en inrichting van de EHS, moet het in overleg treden met de provincies, die medeverantwoordelijk zijn voor uitvoering van de EHS.

De provincies klagen al langer dat de EHS niet op tijd klaar komt als zij geen extra geld krijgen. Sommige gedeputeerden hebben in het verleden al een balletje opgegooid over het later realiseren van de EHS.

De premier, beide vicepremiers, minister Piet Hein Donner en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen overleggen dagelijks over een herziening van het regeerakkoord in het licht van de crisis.

Vakministers als Gerda Verburg (LNV) zijn daar naar verluidt niet direct bij betrokken en worden later geconfronteerd met het onderhandelingsresultaat. Een akkoord wordt niet eerder dan volgende week verwacht. Ondertussen meldt minister Verburg in een brief aan de kamer (zie bijlage) dat ze niet op tijd kan reageren op twee Kamermoties over de versnelde realisatie van de EHS. Moties dus, die juist het omgekeerde beogen van wat nu besproken wordt in het "torentjesoverleg" bij Balkenende. De minister geeft aan te willen reageren in één brief. De voorbereiding daarvan vergt meer tijd.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Stef Sever, 10-3-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel