Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Onderzoekers van de Animal Sciences Group zijn gestart met het meten van de uitstoot van fijn stof, ammoniak, geur en broeikaseffecten in vier traditionele vleeskuikenstallen. De metingen maken deel uit van een groot onderzoek in alle vleessectoren dat drie jaar duurt. Het ASG-onderzoek moet leiden tot emissiefactoren voor fijn stof. Eerder werd het effect van gecombineerde luchtwassers op de uitstoot van diverse stoffen in de varkenshouderij gemeten.
(Bron: Plattelandspost september 2007, nr. 7)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel