Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Greenportlane - de weg die een verbinding gaat maken tussen de A73 en de A67 ter ontsluiting van Klavertje Vier - wordt te duur. Dat heeft de provincie Limburg vastgesteld. Aanvankelijk is 50 miljoen euro begroot. De weg blijkt nu 93 miljoen te gaan kosten. De provincie gaat er van uit dat de ondernemers die zich straks gaan vestigen op Trade Port Noord, het resterende bedrag gaan betalen. Ondernemers uit Venlo hebben eerder echter al aangegeven dat zij niet instemmen met de plannen voor de Greenportlane, omdat als gevolg daarvan een op- en afrit aan de A67 gaat verdwijnen. Ook vereniging Behoud de Parel heeft bezwaar aangetekend tegen de Greenportlane.

De nieuwe vierbaans autoweg, Greenportlane, wordt duurder omdat geen rekening is gehouden met het feit dat een groot deel van de nieuwe weg verhoogd aangelegd moet worden. Daarnaast blijkt dat men geen gebruik kan maken van al bestaande wegen, waar men aanvankelijk wel van uit was gegaan. De 50 miljoen worden bekostigd door de rijksoverheid en uit de exploitatie van Klavertje Vier. Het resterende bedrag van 43 miljoen zouden de ondernemers op moesten hoesten (zie bijlage).

Zoals bekend hebben Venlose ondernemers bezwaren tegen net afsluiten van een van de opritten van de A67. Die oprit is voor de bedrijven van belang, omdat deze het bedrijventerrein ontsluit. De ondernemers hebben dan ook bezwaar gemaakt.

Ook vereniging Behoud de Parel heeft bezwaar gemaakt (zie bijlage). Om geheel andere reden. Behoud de Parel wijst er in een zogenaamde zienswijze op, dat de weg er wat haar betreft niet moet komen. De weg is alleen nodig om Klavertje Vier en andere activiteiten te ontsluiten. Activiteiten die er zorg voor dragen dat Grubbenvorst geïsoleerd raakt en te maken krijgt met nog meer verkeer - naast het verkeer dat afkomstig is van alle andere plannen rondom Grubbenvorst. Verkeer dat onder andere veel fijn stof zal uitstoten, met alle gezondheidsproblemen van dien. Behoud de Parel heeft er ook moeite mee dat de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur door de aanleg doorsneden wordt.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel