Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Actiegroep Behoud de Parel is gestart met de actie “Sticker je mening naar buiten”. Met deze actie wil "Behoud de Parel" de inwoners van Grubbenvorst informeren over alle plannen, waarmee Grubbenvorst geconfronteerd wordt. De sticker van 'Behoud de Parel'Denk daarbij aan het Nieuw Gemengd Bedrijf, de zandverwerkings-centrale aan de Maas, de uitbreiding van de veiling tot aan de kern, het vrachtvervoer dat deze activiteiten en bijvoorbeeld ook de Floriade met zich mee zal brengen, enzovoorts. De stickeractie is verder bedoeld om de burgers van Grubbenvorst te mobiliseren en om financiële steun te vragen ter bekostiging van de volgende acties van Behoud de Parel.

“Sticker je standpunt naar buiten”
De komende weken gaan leden van “Behoud de Parel” deur-aan-deur naar alle inwoners van Grubbenvorst om de inwoners te vertellen over wat er zoal voor plannen bestaan rondom Grubbenvorst. De leden van “Behoud de Parel willen ook graag weten hoe de burgers hier over denken.
Het lid van “Behoud de Parel" dat aan de deur komt, heeft een sticker bij zich, met dezelfde afbeelding als op het spandoek langs de A73. Voor die sticker vraagt “Behoud de Parel" een bedrag van slechts één euro. Met de opbrengst van deze stickeractie kan “Behoud de Parel” de eventuele volgende acties betalen.

Grubbenvorst ziet geel, om het groen te houden…
Het is de bedoeling dat de sticker op een zichtbare plek opgeplakt wordt (op plekken waar dat toegestaan is). Daarmee laten de inwoners van Grubbenvorst zien dat ze tegen de plannen zijn. Daarnaast krijgen de inwoners ook een poster om voor het raam te hangen. Grubbenvorst moet geel zien van de posters en stickers….. zodat de bestuurders het groen rond Grubbenvorst behouden!

Groei aantal actieve leden van “Behoud de Parel”
Sinds de start van de campagne van “Behoud de Parel” hebben zich talloze mensen opgegeven om actief lid te worden van de actiegroep. Veel mensen uit Grubbenvorst, maar ook uit Lottum, Melderslo en Horst. Plaatsen die ook overlast zullen krijgen van de plannen (met name het Nieuw Gemengd Bedrijf speelt daarbij een belangrijke rol). Naast deze actieve ondersteuning hebben mensen zich aangemeld voor de “Vrienden van Behoud de Parel”. Zij hebben uitgesproken de doelen van Behoud de Parel te ondersteunen en krijgen de (onregelmatig verschijnende) nieuwsbrief van Behoud de Parel. Met die nieuwsbrief worden ze op de hoogte gehouden van de activiteiten van de actiegroep en krijgen ze informatie over de ontwikkelingen rondom de plannen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel