Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In Mededelingen van vrijdag 28 september heeft de heer Lenssen, oud-raadslid voor het CDA en oud-wethouder in de gemeente Grubbenvorst een artikel geplaatst. De kop boven diens artikel luidde: "Er is niets mis met de Parel aan de Maas". In het artikel fulmineert hij tegen de acties van "Behoud de Parel". Die zouden het imago van Grubbenvorst schaden. Natuurlijk heeft "Behoud de Parel"een reactie geplaatst in Mededelingen. Die reactie kunt u hier lezen.

De titel van het stuk had eerlijker kunnen zijn: Er is (nog) niets mis met de parel aan de Maas. De actiegroep is erop uit om dit ook vooral zo te houden.

Als het uiten van bezorgdheid over de gevolgen van in gang gezette en/of in voorbereiding zijnde projecten rondom ons prachtige dorp gelijk staat aan het toebrengen van imagoschade, lijkt ons dat een typisch geval van schieten op de brenger van de nare boodschap, Terwijl de aandacht zou moeten gaan naar de veroorzaker(s) daarvan in casu onze bestuurders. De regententijd waarin de burger “democratisch” zijn bestuurders voor een afgesproken tijd op het pluche brengt en vervolgens alles wat zij bedenken gelaten over zich heen moet laten komen, is voorgoed voorbij. Waarom dat zo is geeft u zelf al aan met uw opmerking over het niet correct nakomen van de herplantverplichtingen rond bedrijfsterreinen. Blijkbaar zijn die afspraken zo ruim geweest dat bij wijze van spreken het herplanten elders in het land de bossenkap in Grubbenvorst voldoende compenseert. Daar schiet de natuur in ons dorp niet veel mee op….

Spandoeken en slogans hebben de functie om in een oogopslag de aandacht te trekken. Daarin zijn we kennelijk erg goed geslaagd. Om vervolgens daarover in discussie te gaan, leidt alleen maar af van de zaken waar het werkelijk om gaat. Als u onze flyer die wij huis aan huis bezorgen rustig en objectief doorneemt zult u ontdekken, dat wij niemand misleiden. We baseren ons slechts op feiten en wetenschappelijke studies.

Als u met droge ogen kunt beweren dat alle geplande projecten en de bijbehorende gigantische logistieke bewegingen geen negatieve gevolgen voor de fijnstofproblematiek in onze directe leefomgeving hebben, dan woont u zeker op een andere planeet dan wij. De bewijzen daarvoor kunt u simpelweg van internet halen.

Grootschalige intensieve veehouderij in de directe omgeving van ons dorp IS een bedreiging van ons leefmilieu en dus van onze gezondheid. De systemen kunnen zo gesloten zijn als ze willen, er zit een ingang en een uitgang aan en bovendien zal er luchtuitstoot plaatsvinden, hoe gewassen die lucht ook wordt. Er blijft voldoende over om je zorgen over te maken. Bovendien wordt hier niet voor niets gesproken over Bio-industrie. Waarom dat niet op industrieterreinen vestigen?
Als fijnstof een nieuwe hype is na ozon en zure regen, suggereert u dat deze problemen vanzelf over gaan. Wij hebben nieuws voor u. Zowel de problemen met de ozon als met de zure regen zijn nog steeds niet opgelost. En de in onze omgeving geplande projecten zullen daar zeker niet aan bijdragen.

De ontwikkelingen rond ZON en Californië zijn genomen besluiten die volgens u niet meer te beïnvloeden zijn. Wij denken dat alles wat nog niet gerealiseerd is, altijd te beïnvloeden moet zijn als daar noodzaak voor bestaat. En die noodzaak dient zich hier aan door cumulatie van projecten rondom onze woonomgeving die door onze bestuurders in gang is en wordt gezet en waar over de totaliteit van de effecten daarvan tot nu toe erg weinig openheid gegeven is.

Wij zijn niet tegen economische vooruitgang en we zijn zeker niet tegen ondernemers, maar niet ten koste van alles. In de aangekondigde megabedrijven wordt geen enkel nieuw product gemaakt, maar slecht meer van hetzelfde voor een nu reeds zwaar overvoerde markt. Dit kan slechts prijsbederf opleveren en dus inkomensachteruitgang voor de bestaande bedrijven ten gunste van de enkele gewiekste grootondernemers.

Geachte heer Lenssen, als u werkelijk wat gelegen is aan het welzijn van uw dorpsgenoten, dan sluit u zich bij ons aan.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel