Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De komende periode is Behoud de Parel niet alleen met haar stickeractie actief richting burgers van Grubbenvorst. Maar er wordt ook druk overlegd met allerlei instanties. Zo heeft een delegatie van Behoud de Parel gisteravond gesproken met wethouder Litjens van Horst aan de Maas. Aanleiding was het onderzoek dat uitgevoerd wordt naar de mate van innovatie en duurzaamheid van het Nieuw Gemengd Bedrijf.

Onderwerp van gesprek waren de zorgen van Behoud de Parel met betrekking tot de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf. De delegatie bracht de zorgen te berde over de aantasting van de werkgelegenheid, de verkeersproblemen, de gezondheidsproblemen die het bedrijf met zich mee brengt, de aantasting van de open ruimte en daarmee de insluiting van Grubbenvorst, zeker in samenhang met de andere plannen rondom Grubbenvorst en de concurrentie ten opzichte van agrarische gezinsbedrijven. Afgesproken is dat begin november een vervolggesprek plaats gaat vinden tussen de wethouder en de actiegroep.

Behoud de Parel gaat deze week ook nog overleggen met de directeur van de Milieufederatie. Die Milieufederatie is een van de twee partijen, naast de LLTB, die de onderzoeksvragen heeft geformuleerd ten behoeve van het onderzoek naar de duurzaamheid van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Tijdens de informatieavond over het NGB in ’t Haeren op 6 september j.l. stelde de Milieufederatie nog voorstander te zijn van de komst van het NGB. Reden voor Behoud de Parel de Milieufederatie uit te nodigen voor een gesprek.

De komende tijd gaat Behoud de Parel verder onder andere nog gesprekken aan met de gemeenteraadsfracties van CDA, SP, PvdA en VVD om hen te vertellen wat de bezwaren zijn tegen de komst van het NGB en de andere plannen rondom Grubbenvorst. Tenslotte wordt op korte termijn overleg gevoerd met de Dorpsraad om te bekijken op hoe Behoud de Parel en de Dorpsraad in de discussie met betrekking tot de vele plannen staan.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel