Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Een vreemde actie zou je op het eerste oog zeggen: de vereniging Behoud de Parel – die strijdt voor het behoud van de leefbaarheid in Grubbenvorst - heeft vanmorgen de posters tegen het kappen van bomen aan de Venrayseweg verwijderd.

Op 7 mei plakten leden van de vereniging “anti-kap”-posters tegen de bomen, om daarmee te protesteren tegen het kappen van de meer dan honderd jaar oude eiken aan de Venrayseweg. Die moeten volgens de provincie wijken voor de aanleg van een vierbaans weg – de zogenaamde “Greenport Lane” – die de grote toename van het verkeer als gevolg van de Floriade en van andere projecten die rondom Grubbenvorst gepland zijn, in goede banen moet leiden.

De reden dat Behoud de Parel de posters nu weer opgeruimd heeft, is dat een aantal posters los gingen laten en daardoor op de weg of in de berm kwamen te liggen. Buiten het gevaar dat opwaaiende posters eventueel op zou kunnen leveren voor het verkeer, leverden de posters op de grond ook niet zo’n fraai beeld op. Dat de posters nu opgeruimd zijn, wil absoluut niet zeggen dat daarmee voor Behoud de Parel de kous af is. De vereniging bezint zich op andere acties om de aandacht te vestigen op de voorgenomen kap van de eiken. Zij blijft zich verbazen over een provincie die met de mond beleid dat ze het gebied in Noord-Limburg groener gaan maken en in de praktijk juist dat groen – met een lange historie – verwijderd ten gunste van zwart asfalt…

Behoud de Parel