Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Actiegroep “Behoud de Parel” is zaterdag 27 oktober gestart met een handtekeningenactie tegen het Nieuw Gemengd Bedrijf. Winkelende Grubbenvorstenaren kunnen bij de ingang van Jan Linders in het centrum van Grubbenvorst een handtekening zetten op een kaart, die door de actiegroep bezorgt wordt bij het gemeentebestuur van Horst aan de Maas.

Wat een succes!
Op de eerste dag zijn maar liefs 728 handtekeningen verzameld van mensen uit o.a. Grubbenvorst, Lottum en Horst.

13 november: besluit over de inrichting van het Landbouwontwikkelingsgebied Witveld
Op 13 november vergadert de gemeenteraad van Horst aan de Maas over de inrichting van het zogenaamde Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveld . Een belangrijk discussiepunt in die vergadering betreft het besluit of het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) wel of niet toegelaten wordt binnen dit LOG. Indien de raad zou besluiten daar er geen plaats gemaakt moet worden voor het NGB, maar juist ruimte wil geven aan kleinere bedrijven die afkomstige zijn uit de gemeente Horst aan de Maas zelf, dan gaat het NGB aan de Witveldweg in ieder geval niet door. Indien de raad zou besluiten dat er wel een plek vrij gemaakt moet worden voor het NGB, dan wil dat overigens niet zeggen dat vestiging van het NGB zeker door gaat.

Onderzoek naar duurzaamheid Nieuw Gemengd Bedrijf
Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf op zaken als milieu en werkgelegenheid. Wethouder Litjens heeft aangekondigd dat de uitkomst van dit onderzoek voor hem zwaarwegend is in zijn besluit of vestiging van het NGB wel of niet toegestaan moet worden. Een negatieve uitkomst van het onderzoek zou dan kunnen betekenen dat het NGB niet door gaat.

Juridische procedures
Zou Litjens en vervolgens de gemeenteraad op basis van het onderzoek besluiten dat het NGB zich toch mag vestigen op het LOG Witveld, dan staan de actiegroep “Behoud de Parel” nog allerlei juridische wegen op, om de komst van het bedrijf tegen te houden.

Handtekeningen
Maar op dit moment is het van belang dat de politiek overtuigt wordt dat de bevolking van Grubbenvorst uitdrukkelijk tegen de komst van het NGB is. Vandaar dat de Grubbenvorstenaren de komende zaterdagen (dus zaterdag 27 oktober, 3 november en 10 november) de mogelijkheid hebben een handtekening te komen zetten op de protestkaart. Steeds van ’s morgens half negen tot ’s middags 15.00 uur.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel