Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De acties van de omwonenden en vereniging Behoud de Parel om de meer dan honderd jaar oude eiken aan de Venrayse weg (voorheen Horster weg) in Venlo hebben deels succes gehad. In de vergadering van Provinciale Staten van vrijdag 19 juni 2009 heeft Gedeputeerde Driessen (CDA) toegezegd zich in te spannen om zoveel mogelijk bomen te behouden.

Enkele weken geleden hebben omwonenden spandoeken in hun tuinen geplaatst en plakte Behoud de Parel posters tegen de eiken aan de Venrayse weg, waarin de bestuurders opgeroepen werden de bomen niet te kappen. Behoud de Parel wees er op dat de provincie en de gemeenten steeds de mond vol hebben over "groene" initiatieven, maar als het er op aankomt, wordt het groen juist weggehaald, en wordt er asfalt voor in de plaats gelegd. Of industrieterrein, zoals Trade Port Noord. Of agrarische industrie, zoals in LOG Witveld. Of een haven en zandverwerkingsinstallatie in het Maasdal in Raaijeind nabij Grubbenvorst. En in het gunstigeste geval wordt de natuur die evrnietigd is "gecompenseerd" door bosbouw elders. Waar vervolgens voor de tweede keer het open cultuurlandschap van Noord-Limburg aangetast wordt door de uiteindelijk toch monotyone bosbouw...

Of de inspanningen van Gedeputeerde Driessen leidden tot het gewenste behoud van groen aan de Greenportlane (een vierbaansweg) moeten we afwachten. Er zijn wel vaker beloftes gedaan - ook met betrekking tot de plek waar Greenportlane aangelegd zou moeten worden - die uiteindelijk gebroken zijn...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel