Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

MEIJEL – Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) stapt uit het overleg dat een ammoniakplan voorbereidt voor de Natura 2000-gebieden Deurnese Peel/Mariapeel en Groote Peel. De werkgroep heeft andere partijen in dat overleg, provincies, ZLTO en gemeenten, er niet van kunnen overtuigen, dat emissie-armestalsystemen moeten worden benut voor het terugdringen van de ammoniak-uitstoot, en niet om meer dieren te houden.

De werkgroep werkte het afgelopen jaar in een breed samengestelde overleggroep mee aan het opstellen van een ammoniakplan voor de Peelgebieden. Dat plan beoogt de uitstoot van ammoniak uit de veehouderij te verminderen. Dat is nodig omdat de Limburgse en Brabantse Peelgebieden veel nadeel van ammoniak ondervinden.

Volgens het planvoorstel moeten veebedrijven moderne stalsystemen gaan toepassen, zoals luchtwassers, om in een periode van achttien jaar de uitstoot van ammoniak met ruim de helft te verlagen tot maximaal 1.500 mol. Volgens WBdP is de ammoniakneerslag dan nog steeds te hoog voor veel natuurgebieden. Voor gezond hoogveen in de Peel zelfs meer dan drie keer de wenselijke waarde van 400 mol. „In onze ogen moet je de uitstoot die er nu is terugdringen met de nieuwe systemen zonder dat er dieren bij komen. Anders wordt het dweilen met de kraan open”, laat Wim van Opbergen van de werkgroep weten. „En als bedrijven willen uitbreiden, dan moeten ze volgens ons kijken of dat niet kan met dieren die van andere bedrijven uit de regio afkomstig zijn. Van bedrijven die moeten sluiten. Daarmee voorkom je dat er alleen maar extra dieren van buiten de regio bij komen. Maar dat argument vond geen gehoor.” De werkgroep deed naar eigen zeggen water bij de wijn door akkoord te gaan met groei van het aantal dieren met vijf procent. In de plannen zoals die er nu liggen is de groei onbeperkt. „Voor ons onacceptabel”, aldus Van Opbergen. Het definitieve ammoniakplan moet nog worden vastgesteld. Van Opbergen hoopt dat als dat gebeurt, er alsnog rekening wordt gehouden met het standpunt van de werkgroep.

Minister Gerda Verburg van Landbouw is ‘bijzonder teleurgesteld’ in Werkgroep Behoud de Peel. De bewindsvrouw laakt het besluit van de belangengroepering om uit het overleg over het beheerplan voor de Peelnatuur te stappen. Verburg schrijft dit aan de Tweede Kamer. De werkgroep kan zich niet vinden in de stijging van het aantal dieren in deze regio, waar al zoveel intensieve veehouderijen staan.

Verburg vindt dat Werkgroep Behoud de Peel zich moet realiseren dat niet iedereen bij dit soort discussies ‘volledig tevreden’ gesteld kan worden. Volgens de minister van Landbouw plaatst de organisatie zich met haar opstelling ‘buiten de bestuurlijke realiteit.’ Op 14 september 2010 ontving de Werkgroep Behoud de Peel de brief van de minister die zij aan de Tweede Kamer had gestuurd naar aanleiding van het standpunt van Behoud de Peel (zie bijlage).

Ondertussen heeft vereniging Behoud de Parel ook een brief gestuurd naar de minister, waarin een met Behoud de Peel vergelijkbaar standpunt wordt ingenomen (zie bijlage).

(Bron: Dagblad de Limburger van 22-6-'09 en Omroep Brabant van 2-7-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel