Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg zien geen reden om het beleid voor grootschalige veehouderijen te wijzigen. Het provinciebestuur verwijst een burgerinitiatief uit september tegen de komst van megastallen naar de prullenmand. Het heeft dat woensdag laten weten. Volgens GS veroorzaakt een moderne megastal vaak minder overlast dan een klein verouderd bedrijf. Bovendien vinden GS het niet wenselijk om grenzen te stellen aan de economische omvang van een bedrijf of enkel bedrijven toe te staan die voedsel produceren voor de eigen regio.

De provincie vergadert 19 december over het burgerinitiatiefvoorstel dat vereniging Behoud de Parel indiende. De stichting wil dat bij nieuwbouw van megastallen strenger wordt gekeken naar de omvang van het bedrijf en de gevolgen voor het milieu.

(Bron: De Pers, 12 november 2008)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel