Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 28 augustus om 19.00 uur hebben leden van de vereniging Behoud de Parel posters opgehangen op de bomen langs de Venrayse weg te Venlo.

De posters werden aan de bomen gehangen naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg om terughoudend te zijn in het omhakken van bomen aan de Horsterweg. Enkele maanden geleden bleek dat voor de aanleg van de Greenportlane, een op- en afrit van de A73 ten behoeve van de ontsluiting van onder andere de Floriade, een groot aantal honderdjarige eiken aan de Venrayseweg in Venlo omgehakt zouden worden. Reden voor aanwonenden en Behoud de Parel om actie te voeren. Nu blijkt dat een aantal van de bomen langs de Venrayse weg door de actie met succes zijn gered. Daarom krijgen de bomen die volgens de bijgestelde plannen blijven staan, een poster met: GERED!

Boom gered

De plannen voor de Greenportlane worden nu nader gedetailleerd. Hoewel een voorlopige overwinning is geboekt, zo stelt André Vollenberg van Behoud de Parel, betekent dat, dat grote alertheid ten aanzien van de plannen nodig blijft. Als de weg "voorlopig" niet verbreed wordt, kan er over enkele jaren een verrassing komen... Dat blijkt onder andere uit de inspanningen van de gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum (zie bijlage), die de oorspronkelijke plannen met betrekking tot Greenportlane - waarbij een bredere - vierbaans - weg er toe leidt dat de honderdjaar oude monumentale bomen toch allemaal gekapt zouden moeten worden. De reden voor de inzet van het college van B&W: het verkeer, dat voortkomt uit alle plannen die rondom Grubbenvorst gepland zijn, moet straks afgevoerd worden, anders raken onder andere de kernen van Grubbenvorst, Horst en Sevenum straks verstopt door het vele verkeer. Vreemd: bij alle plannen afzonderlijk heeft Behoud de Parel gewezen op de overlast van onder andere vrachtverkeer en daarnaast wees ze op de cummulatie van problemen, door de plannen samen. Het college van B&W van Horst aan de Maas, met als woordvoerder wethouder Litjens (CDA) reageerde steeds met de stelling dat Behoud de Parel de problemen overdreef. Dat blijkt dus niet het geval! Maar in plaats van de plannen rondom Grubbenvorst af te blazen, wil Horst aan de Maas samen met Sevenum nog meer asfalt en dus nog minder rust en open ruimte in Noord-Limburg in het algemeen en in de nabijheid van Grubbenvorst in het bijzonder.

Door de acties om de bomen aan de venrayse weg te behouden is gebleken dat alertheid en actieve inzet tot resultaat kan leiden, ook in de politiek! Daarnaast blijft Behoud de Parel van mening dat ook de bomen, die nog steeds op de nominatie staan om te worden gekapt, óók behouden moeten blijven. Op de bomen die op de nominatie staan alsnog gekapt te worden, werd daarom de reeds bekende anti-kapposter opgehangen. Dat moge meteen een waarschuwing zijn aan het gemeentebestuur (met een PvdA/CDA-college) van Horst aan de Maas.

Behoud de Parel