Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De provincie Limburg staat niet langer afwijzend tegenover grootschalige ontgrindingen. Projecten die een meerwaarde opleveren voor natuur, recreatie en wonen kunnen voortaan op instemming van de provincie rekenen.

Dat heeft gedeputeerde Ger Driessen (CDA, ruimtelijke ordening) bevestigd. Tot nu toe hanteerde de provincie het uitgangspunt dat na de ontgrindingen bij Stevensweert en Ohé en Laak (Stevol) geen grootschalige grindwinning in Limburg meer zou worden toegestaan.

De beleidswijziging van de provincie is volgens Driessen ingegeven door een wijziging van het Rijksbeleid: "Vroeger zaten we met taakstellingen. Limburg moest gebieden aanwijzen waar grind gewonnen kon worden. Het beleid van het Rijk is er nu op gericht om de invulling van de grindbehoefte over te laten aan de vrije marktwerking". Volgens de gedeputeerde gaat het er daarbij niet om grootschalige grindwinning mogelijk te maken. "De benadering is andersom", aldus Driessen. "Projecten moeten een meerwaarde hebben en dat kan gepaard gaan met grindwinning."

Die meerwaarde kan zijn: hoogwaterbescherming, woningbouw, recreatie en natuurontwikkeling in een bepaald gebied. Driessen: "We verwachten van de ontgrinders dat ze kwalitatief goede projecten aandragen. Projecten die een meerwaarde aan een gebied geven, multifunctioneel zijn en niet in de eerste plaats gericht zijn op grindwinning. Er moeten ook andere doelen zijn, zoals het realiseren van veiligheid langs de Maas."

Volgens Driessen staat het ontgrinders vrij om mee te doen aan projecten, waarvoor het initiatief bij de overheid ligt, zoals het Grensmaasproject. Maar ook het onlangs gelanceerde plan voor de ontgrinding en aanleg van 200 hectare nieuwe natuur in de Lus van Linne en het plan voor de aanleg van een opvangbekken van 500 hectare langs het Lateraalkanaal tussen Heel en Buggenum rekent hij tot plannen met een meerwaarde. Inmiddels bestaan er ook plannen in de gemeente Leudal voor een nieuwe ontgrinding. Tussen de plas Bouxweerd in Buggenum en de zuidkant van de jachthaven in Neer moet evenwijdig aan de Maas een geul komen als maatregel tegen hoogwater. Het college van B en W in de gemeente Leudal heeft een studie laten verrichten die die ontwikkelingen hand in hand laat gaan met natuurontwikkeling en bevordering van het toerisme.

(Bron: Dagblad de Limburger, Bert Hammes en Jan Hensels, 5-10-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel