Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Eindelijk wordt er een onderzoek verricht naar de effecten van de plannen rondom Grubbenvorst. Nadat Behoud de Parel al vanaf augustus 2007 daarop aangedrongen heeft, heeft wethouder Litjens nu eindelijk beloofd dat er een totaal-onderzoek komt. Kennelijk heeft de druk van Behoud de Parel - geholpen door de verkiezingsperiode - dit resultaat opgeleverd.

Er komt een zogenaamde Project-Mer. Een zogenaamde Milieu Effect Rapportage voor alle projecten rondom Grubbenvorst. Dat betekent dat gekeken gaat worden naar de efften van de A67, A73, LOG Witveld met onder andere Het Nieuw Gemengd Bedrijf, de CVI, de ZON, De Floriade, Trade Port Noord en de Greenport Lane. Een overwinning voor Behoud de Parel. De vereniging Behoud de Parel is graag bereid gegevens aan te leveren en pleit er voor om ook in te gaan op de gezondheidsaspecten en de gevolgen voor de mens (wat normaalgesproken binnen MER niet gebeurd). Uitgangspunt voor Behoud de Parel bij de beoordeling van het eindresultaat is, dat uiteindelijk altijd een verbetering van het leefmilieu bereikt moet worden: fijnstof mag nimmer omhoog maar moet door afdoende maatregelen teruggebracht worden naar de norm voor goede lucht (minder dan 20 mg per kuub, die de WHO aanhoudt). Eenzelfde uitgangspunt geldt voor de andere bedreigingen, waar de bevoliking van Grubbenvorst mee te maken heeft.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel