Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

25-10-2009 • De SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas vraagt B&W om opheldering over haar standpunt om de zogenaamde Greenportlane toch te verbreden tot een vierbaansweg, volgens de oorspronkelijke plannen.

Eerder was door toedoen van Provinciale Staten besloten de weg minder breed te maken om tegemoet te komen aan acties van Behoud de Parel in Grubbenvorst om de 100-jaar oude moumentale eiken langs de Horsterweg in Venlo (waar Greenportlane gepland is) te redden van de kap.

In een brief aan het college van B&W van Horst aan de Maas wijst de SP er op dat bij de behandeling van de tracénota Greenportlane in Provinciale Staten een motie van het CDA is aangenomen, waarin Gedeputeerde Staten wordt verzocht om de aansluiting van de Greenportlane op de Horsterweg aan te passen, zodat er zoveel mogelijk bomen worden gespaard. Deze motie is statenbreed ondersteund.

Op verzoek van de gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum hebben Gedeputeerde Staten deze motie naast zich neergelegd en zullen er veel meer oude bomen moeten worden geveld. De fractie van de SP schrijft in haar brief dat ze teleurgesteld is in deze houding van het college van Horst aan de Maas. Een karakteristiek gebied dat deel uit maakte van de voormalige gemeente Grubbenvorst dreigt hierdoor te verdwijnen. Zij verzoekt het college dan ook het standpunt te heroverwegen en alle correspondentie met de provincie schriftelijk ter inzage te leggen voor de gemeenteraad. De SP wil binnen een week een schriftelijke reactie van het college.

(Bron: website SP Horst aan de Maas, 23-10-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel