Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Dorpsraad van Grubbenvorst heeft de strijd tegen de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (met 35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen) opgegeven. Dat blijkt uit een artikel in weekblad De Echo, waarin de vice-voorzitter van de dorpsraad, Pim de Bekker, opmerkt dat de dorpsraad "stiekem best wel veel bereikt". Dat zou een gevolg zijn van het constructieve overleg van de dorpsraad met het gemeentebestuur. Letterlijk zegt hij: "Kijk, dat NGB komt er, maar wij stellen heel nadrukkelijk voorwaarden aan de gezondheidsaspecten. De huisartsen hebben hun bezorgdheid uitgesproken, het rapport van de GGD geeft onvoldoende duidelijkheid. Dat betekent dat wij de vinger stevig aan de pols houden".

In het interview met weekblad de Echo geeft De Bekker aan dat de dorpsraad minder in het nieuws komt dan Behoud de Parel. Dat is logisch, volgens hem, omdat Behoud de Parel een actiegroep is. "Wij zijn een adviesorgaan. Een actiegroep kan scherper formuleren en met de vuist op tafel slaan, terwijl het de taak van een adviesorgaan is om in overleg te blijven".

Vervolgens stelt De Bekker dat acties van een actiegroep ook minder goed kunnen uitwerken voor de gemeenschap. Wat hij daar precies mee bedoelt, wordt niet duidelijk. In ieder geval, zo stelt De Bekker, formuleert de dorpsraad voorzichtiger, maar wel duidelijk. Waarna hij aangeeft dat het NGB er wel zal komen en dat de dorpsraad eisen stelt aan de komst van het NGB. Hetzelfde zou gelden voor de komst van de Centrale Zandverwerkingsinstallatie in 't Raaieind. De uitspraak dat het NGB er wel zal komen, is opvallend en verrassend. Immers: de Dorpsraad heeft deelgenomen aan een overleg met het college van B&W over de ruimtelijke inpassing van het NGB, met de duidelijke restrictie dat zij uitdrukkelijk niet het beeld wil creëren, dat de Dorpsraad vóór de komst is en bij voorbaat instemt met de komst van het NGB. Kennelijk is de Dorpsraad inmiddels van koers veranderd. Overigens is de stellige overtuiging van de heer De Bekker nogal voorbarig. De juridische procedures moeten nog komen en Behoud de Parel heeft aangekondigd daar uitdrukkelijk gebruik van te maken. Momenteel gaan vrijwilligers deur-aan-deur in Grubbenvorst om ansichtkaarten te voorkopen. Met de opbrengst kunnen de juridische procedures betaald worden. De Grubbenvorstenaren doen massaal mee aan deze actie. De kaarten zijn vrijwel op en momenteel is Behoud de Parel bezig met een tweede druk. Daaruit blijkt de massale steun van de bevolking voor de werkwijze van Behoud de Parel.

De houding van de burgers steekt schril af tegen de wijze waarop de dorpsraad omgaat met Behoud de Parel. Waar de burgers graag in gesprek gaan met de vrijwilligers van Behoud de Parel, blijkt het vrijwel onmogelijk om een gesprek tot stand te brengen tussen Behoud de Parel en de dorpsraad. Vrij snel na de oprichting van Behoud de Parel stuurde deze een brief naar de dorpsraad met de vraag of het mogelijk was, om eens met elkaar in gesprek te komen over alle plannen rondom Grubbenvorst. Door de dorpraad werd daar niet op gereageerd. Na maanden en nadat de voorzitter van Behoud de Parel telefonisch contact had gezocht, bleek een gesprekje met de voorzitter van de dorpsraad mogelijk. Een tweede verzoek - onmgeveer een half jaar geleden - van vereniging Behoud de Parel om een gesprek met de dorpsraad heeft wederom geen reactie, noch schriftelijk, noch mondeling, opgeleverd. Ondertussen wacht Behoud de Parel rustig af of er ooit nog een reactie komt van de dorpsraad. Het lijkt er op dat de dorpsraad liever in gesprek is met het gemeentebestuur dan met haar eigen burgers, die op actieve wijze proberen de leefbaarheid in Grubbenvorst in stand te houden...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel