Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas gaat een structuurvisie opstellen voor Grubbenvorst. Met de structuurvisie wil het college op termijn over een plan beschikken dat inzicht biedt in de aanstaande ontwikkelingen en hun impact.

De uitbreiding van veiling ZON, de realisatie van een landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg en de ontwikkeling van het Klavertje 4 project, zijn uitgangspunten voor de visie. De wijze waarop ruimtelijk wordt omgegaan met de gevolgen echter niet. Hier gaat de structuurvisie nadrukkelijk op in.

Onderliggende visie schetst een beeld van de ruimtelijke koers voor de lange en korte termijn en geeft daarmee de voorziene ontwikkeling en plannen een goede plek. Door de dorpsraad is een Dorpsontwikkelingsplan opgesteld. Dit document dient als inspiratiebron voor de structuurvisie Grubbenvorst.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel