Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Kamercommissie van LNV heeft vandaag een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) en het Milieu en Natuurplanbureau (MNP) ontvangen over het burgerinitiatief 'Stop Fout Vlees' van Milieudefensie en haar jongerenorganisatie Jongeren Milieu Actief (JMA). Omschakeling veehouderij De planbureaus hebben het plan voor omschakeling van de bio-industrie op verzoek van de Tweede Kamer doorgerekend. Milieudefensie en JMA zijn blij met de resultaten: de planbureaus concluderen dat uitvoering van het plan leidt tot minder milieuvervuiling en verbetering van dierenwelzijn, bovendien kunnen meer boeren hun beroep blijven uitoefenen.

De planbureaus hebben gekeken naar de gevolgen van de voorstellen van  Milieudefensie, in vergelijking met ongewijzigd beleid. De belangrijkste conclusies: de uitstoot van vervuilende stoffen zoals ammoniak en nitraat nemen fors af, het dierenwelzijn komt op het niveau van de biologische sector en het aantal boeren dat moet stoppen is veel minder dan bij ongewijzigd beleid. De adviesorganen stellen dat compensatie voor boeren die dier- en milieuvriendelijker gaan produceren moeilijk te realiseren is door handelsafspraken binnen de EU en de WTO. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft eerder echter gesteld dat gerichte compensatie van die kosten wel mogelijk is.

Milieudefensie en JMA hebben dit voorjaar het burgerinitiatief ?Stop Fout Vlees? ingediend bij de Tweede Kamer, namens 106.970 Nederlanders. Dat betekent dat alle kamerleden erover moeten stemmen. Het is het eerste burgerinitiatief in ons land. Campagneleider Wouter van Eck van Milieudefensie: 'Het is al lang duidelijk dat de samenleving een omschakeling naar maatschappelijk verantwoorde veehouderij wenst. De doorrekening toont aan dat dit burgerinitiatief de Tweede Kamer de historische kans biedt om de bakens te verzetten.'

In de notitie 'Boeren met toekomst' heeft Milieudefensie haar plan uitgewerkt. Hierbij is gebruik gemaakt van input van het Landbouw Economisch Instituut. Uitgangspunt is omschakeling naar een duurzame veehouderij, waarbij boeren toeslagen ontvangen voor milieukwaliteit en dierenwelzijn. Tegelijkertijd wordt een milieuheffing van 85 cent per kilo vlees ingevoerd. Daardoor kan het aantal varkens en kippen met de helft afnemen, zonder dat dit ten koste gaat van het aantal boerenbedrijven.

Na de presentatie van vandaag neemt de Tweede Kamer het voorstel in behandeling. In oktober vindt een inhoudelijk discussie plaats met de Kamercommissie voor Landbouw. Na het herfstreces volgt een plenair debat
met de Tweede Kamer en uiteindelijk een stemming. Van Eck: 'Graag nodigen we alle partijen uit om nu de inhoudelijke dialoog aan te gaan. In het verleden hebben boerenbelang en milieubelang scherp tegenover
elkaar gestaan. Milieudefensie en JMA willen niet meer uitgaan van verouderde tegenstellingen. Laten we kijken hoe we samen dierenwelzijn en milieukwaliteit kunnen verbeteren én de neergang van het aantal boerenbedrijven kunnen stoppen.'

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel