Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen willen een verbod op nieuwe, grootschalige intensieve veehouderijen.

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen zien niets in de vestiging van grootschalige intensieve veehouderijbedrijven in de provincie Groningen. Dit blijkt uit de eerste opzet voor een nieuw Provinciaal Omgevingsplan (POP) waaraan GS werken.

Vanaf november vinden zes discussieavonden plaats waarop de inwoners van de provincie wordt gevraagd naar hun mening. Aan de hand van stellingen kunnen bewoners discussieren over de vraag hoe intensieve veehouderijbedrijven in de provincie kunnen worden ingepast.

GS geven echter in de eerste opzet van het nieuwe POP al wel aan weinig te zien in grote intensieve veehouderijbedrijven, en willen deze zoveel mogelijk weren uit de provincie. Het college bestaand uit CDA, PvdA en CU voert vooral het dierenwelzijn, het milieu- en de inpassing in de omgeving aan als argumenten tegen de intensieve veehouderijbedrijven.

Mochten de Groningers en Provinciale Staten achter het nieuwe plan staan, dan zal het college onderzoeken hoe de intensieve veehouderij in de provincie beteugeld moet worden. Ook moet duidelijk zijn wat precies bedoeld wordt met ’grootschalige, intensieve veehouderij’. GS verwachten begin 2009 een definitief plan.

In de gemeente Eemsmond woedt een felle discussie rond de komst van enkele varkensbedrijven met elk 6.000 varkensplaatsen. Volgens een woordvoerder van de provincie valt daar juridisch weinig tegen te doen, omdat de aanvraag voor de bouw van deze bedrijven is gebaseerd op regels en omstandigheden van voor 1997.

Bron: Agrarisch Dagblad auteur: Sake Moesker 03-10-2007

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel