Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

MAASTRICHT - Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt 65 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg en verbetering van kaden langs het stroomgebied van de Maas in de provincie Limburg

Daarnaast komt nog eens 20 miljoen euro vrij voor de aanpak van het achterliggende land, onder meer voor het reactiveren van de oude Maasarm bij Wanssum.
Het nu toegezegde geld is nodig omdat er meer kaden moeten worden aangelegd dan oorspronkelijk werd gedacht. Uiteindelijk wordt 63 kilometer nieuwe kade aangelegd en 130 kilometer opgeknapt of opgehoogd.

(Bron: Cobouw, 09-04-2010)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel