Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

12-04-2010 Met een wandeling die zo'n 2 uur in beslag nam, hebben ongeveer 15 belangstellenden deelgenomen aan een verkenningstocht rondom het gebied waar de zandverwerkingsinstallatie (CZVI) mogelijk gaat komen.

Zij zagen enkele magnifieke stukjes Grubbenvorst, die (zo zei een deelnemer) niet vervangen of "gecompenseerd" kunnen worden, zoals het College van B&W beloofd heeft, als straks de Centrale Zandverwerkingscentrale (CZVI) gerealiseerd is.

De wandeling - georganiseerd door de SP Horst aan de Maas startte bij de jachthaven in Venlo, waar momenteel zand- en grindverwerking plaatsvindt, ter grootte van 1 ha. Ter vergelijking, de beoogde CZVI wordt 12 maal zo groot.

Vervolgens werd parallel aan de Maas het pad gevolgd waaraan zich nu nog landbouwgrond bevindt. Halverwege de wandeling werd de historie en ecologische waarde van dit gebied uitgelegd door Ron Janssen, een ecoloog die lid is van Groengroep Sevenum en werkt als landschapsarchitect bij Peel en Maas. Hij kon melden dat het Raaieind bij gemeente en provincie al jaren bekend staat als een waardevol en te beschermen cultuurlandschap. De hoge akkers zijn authentiek en uniek voor dit gebied. Deze natuurlijke welvingen zijn al honderden jaren gebruikt als hoge akkers. Door de activiteiten van de de ontgrinders gaan deze verdwijnen, want ook het stuk wat het verste van de snelweg ligt gaat eerst ontzand worden, voor het over een jaar of 5 opgeleverd wordt als natuurgebied (bosje).

Het uitzicht op de Maas gaat drastisch veranderen als het gemeentebestuur haar zin krijgt en hier over niet al te lange tijd de installatie aan het werk gaat.

Toon van Gerven, bestuurslid van Behoud de Parel, deelnemer aan de wandeltocht, vond het erg confronterend als je ziet hoe groot dat terrein wordt in de huidige plannen: "Eigenlijk wordt het hele akkerland wat nu braak ligt tussen de snelweg, de Venloseweg, de Maas en de Everlose Beek afgegraven of als zand-opslag ingericht".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel