Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Na de flitsende start van het burgerinitiatief onder de leus "Gezondheid eerst!" in het centrum van Grubbenvorst – waar zo’n 135 handtekeningen geplaatst werden onder het burgerinitiatief – heeft het burgerinitiatief een succesvol vervolg gekregen via de digitale snelweg.

Op de website van Behoud de Parel hebben inmiddels zo’n 130 mensen hun handtekening geplaatst onder het burgerinitiatief. Daarmee maakten de ondertekenaars hun weerstand duidelijk tegen de komst en uitbreiding van Intensieve Veehouderijbedrijven in Horst aan de Maas. Zoals in Grubbenvorst het Nieuw Gemengd Bedrijf (in LOG Witveld), in Sevenum Klevar (dat zich tegen de wens van de burgers wil vestigen aan de Kleefse Dijk). En ook buiten de landbouwontwikkelingsgebieden worden grote megastallen gebouwd. Denk bijvoorbeeld aan Ashorst in Horst en varkensbedrijf Willems in America. En onlangs kwam de uitbreiding van stallen nabij Tienray in het nieuws.

Met het burgerinitiatief vraagt Behoud de Parel aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas te besluiten, om zolang als een landelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico's van de Intensieve veehouderij nog niet afgerond is, te stoppen met de realisering van nieuwe bedrijven of uitbreiding van al bestaande bedrijven. In februari 2010 is landelijk onderzoek gestart naar de gezondheidsrisico’s van de intensieve veeteelt voor burgers. Verwacht wordt dat het onderzoek medio 2011 afgerond wordt.

Gezondheidsrisico’s
De leus van het burgerinitiatief - “Gezondheid eerst!” – verwijst naar de gezondheidsrisico's vanuit de Intensieve veehouderijen. Denk aan de Q-koorts, de Mexicaanse griep (afkomstig van een combinatie van de vogel- en varkensgriep, net als de superdodelijke Spaanse griep in het begin van de vorige eeuw), het toedienen van ongekende hoeveelheden antibiotica in de Intensieve Veehouderij (als preventief geneesmiddel en als groeibevorderaar) wat leidt tot de bekende ziekenhuisbacterie (MRSA) bij varkensboeren en de ESBL in kippenvlees, die – vooral met mensen met een verzwakt afweersysteem – tot grote gezondheidsproblemen kan leiden.

Digitale handtekening
Wilt u ook een handtekening zetten onder het burgerinitiatief? Ga dan naar de pagina op de site, waar u het burgerinitiatief kunt ondertekenen.

Behoud de Parel