Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Volgens onderzoeksbureau Cauberg Huygen blijft de geluidshinder van de A73 bij Horst binnen de toegestane norm. Dit betekent dat eigenaar Rijkswaterstaat niet verplicht kan worden om maatregelen te nemen die de geluidsoverlast beperken. Daarnaast geeft de gemeente in de persoon van wethouder Birgit Op de Laak aan weinig te zien in ophoging van de geluidswal, aangezien dit volgens het onderzoek weinig oplevert.

De gemeente Horst aan de Maas besloot tot het instellen van een onderzoek nadat enkele bewoners verenigd in de actiegroep “Verminder de Hinder A73” een petitie aan toenmalig wethouder Arie Stas hadden aangeboden. Hierin uitte de bewoners hun bezorgdheid over de invloed van de snelweg A73 op de leefbaarheid in de wijken Risselt, Berkelsbroek en Elsbeemden. De bewoners klagen al langer over de in hun ogen toegenomen geluidsoverlast van de snelweg. daarnaast zijn er vragen over de hoogte en de positie van de schermen en wallen langs de A73.

Het onderzoek vergelijkt de situatie in 1996 (nadat de A73 in gebruik werd genomen), de huidige situatie in 2010 en de verwachtingen voor 2020. De berekeningen voor de luchtkwaliteit zijn gebaseerd op 2010 en 2020. Uit de resultaten blijkt dat de geluidshinder door een hogere verkeersintensiteit sneller is toegenomen dan verwacht. De geluidsbelasting blijft echter nog binnen de gestelde normen. In de komende tien jaar zou dit door een verder toenemende verkeersintensiteit kunnen veranderen en hoger uitkomen dan de vastgestelde waarden. Hoewel de geluidsschermen- en wallen op sommige plekken niet de afgesproken hoogte hebben, heeft dit volgens het onderzoekbureau geen invloed op de geluidsbelasting.

Het onderzoeksbureau onderzocht niet alleen de geluidsbelasting, maar ook de luchtkwaliteit in de buurt. De grenswaarden voor wat betreft de luchtkwaliteit worden volgens de onderzoekers niet overschreden. Cauberg Huygen verwacht dat dit ook in de komende tien jaar niet zal gebeuren door schoner wordende motoren. De onderzoekers denken zelfs dat de kwaliteit in de komende jaren daardoor zal verbeteren.

Het rapport is op 21 juni 2010 gepresenteerd. De resultaten van het onderzoek werden door de bewoners met gemengde gevoelens ontvangen. Naar aanleiding van de uitleg van Carel Ostendorf van het onderzoeksbureau werd de vraag gesteld of er daadwerkelijk sprake was van geluidsoverlast, nu gebleken was dat de geluidstoename onverwacht hoog was. Ostendorf weigerde daarop antwoord te geven: "Het is niet aan mij om te zeggen dat men daarover moet gaan klagen".

Op zijn opmerking dat de eigenaar van de weg, Rijkswaterstaat, niet verplicht is maatregelen te nemen, zolang er geen nieuwe plannen zijn met de weg, werd gelaten gereageerd. Het voorstel om de bestaande schermen op te hogen kon op weinig bijval rekenen van PvdA-wethouder Birgit Op de Laak. "Uit het onderzoek blijkt dat dat weinig op zou leveren. Dus vraag ik me af of de opbrengsten, een vermindering van geluidsoverlast, op zouden wegen tegen de kosten"...

Op de avond van de presentatie is door Rijkswaterstaat toegezegd nog op twee vragen terug te komen. Als eerste zou aangegeven worden waar nadere informatie verkregen kan worden over de relatie scholen en rijkswegen. In het Besluit gevoelige bestemmingen (onderdeel luchtkwaliteitseisen) is hierover nadere informatie terug te vinden. Het besluit is te raadplegen via de website van de overheid en op de website van het Ministerie van VROMis ook relevante informatie hierover te vinden.

ook Op een tweede vraag, bij welke verkeersintensiteit op de A73 congestie ontstaat, komt RWS nog terug. Zodra op deze vragen een antwoord van RWS is ontvangen door de gemeente, zal deze die publiceren op de website van de gemeente.

(Bron: Echo van Horst, 24-06-2010)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel