Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Aan de Venrayseweg te Venlo zijn werkzaamheden gestart om de aanleg van de Greenportlane en de aansluiting op de A73 mogelijk te maken. In eerste instantie zouden daarvoor 35 monumentale eiken langs de Venrayseweg worden gekapt. Mede door protestacties van vereniging Behoud de Parel zijn de plannen aangepast. Dit heeft tot resultaat dat 24 bomen blijven staan.

Voor de Greenportlane staat een rotonde tussen de A73 en het dorp Grubbenvorst gepland. Behoud de Parel is tegen de aanleg van deze rotonde omdat deze weg veel vrachtverkeer en geluidsoverlast voor het dorp zal geven. Ook Fresh Park Venlo tracht meer verkeer op deze afslag te voorkomen door de huidige afritten tegenover het Fresh Park terrein open te houden.
De Greenportlane kan hierdoor een kleinere weg worden die het te ontwikkelen industrieterrein Tradeport Noord ontsluit en de tijdelijke toestroom van bezoekers van de Floriade in 2012 verwerkt.

De termijn voor de realisatie van de Greenportlane is kort en er lopen nog diverse procedures van belanghebbenden die kunnen zorgen voor vertraging. Mocht dit leiden tot verder oponthoud dan zullen - zo stelt Behoud de Parel voor - alsnog in de regio diverse transferia moeten worden ingericht om auto’s van bezoekers van de Floriade te parkeren. De bezoekers kunnen vervolgens in electrisch aangedreven, panorama-shuttle bussen genieten van de diversiteit van het Noord Limburgse land, eindigend aan de eikenlaan bij de toegang van hun doel: de wereldtuinbouwtentoonstelling: de Floriade!

Behoud de Parel