Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij is met 188 milligram per kilo dier bijna tien keer hoger dan het gebruik in Noorwegen. Dat blijkt uit onderzoek van Kari Grave van de European Medicines Agency in Londen.

Grave berekende op basis van de verkoopcijfers van antibiotica in 2007 en de dierlijke productie van tien landen in Europa hoeveel antibiotica per kilo vee werd gebruikt. Nederland staat met 188 milligram per kilo bovenaan, gevolgd door Frankrijk met ruim 180. Groot-Brittannië staat met 94 op de derde plaats. Het gebruik in Tsjechië, Zwitserland en Duitsland ligt eveneens rond de 90. De Scandinavische landen scoren aanzienlijk beter: in Denmarken wordt 52 milligram per kilo gebruikt, in Finland en Zweden ruim 20 en in Noorwegen ligt het gebruik met 18 het laagst.

Het onderzoek geeft een goed beeld van de situatie, al zijn er wel verbeterpunten. In Frankrijk en Groot-Brittannië worden heel veel graasdieren extensief gehouden. In deze sectoren wordt vrijwel geen antibioticum gebruikt, maar het telt wel mee in de aanwezige veestapel. Daardoor geeft het voor de landen met veel intensieve veehouderij, zoals Nederland, een negatiever beeld bij deze vergelijking. Ook tellen Nederlandse varkens die in Duitsland worden geslacht mee voor de dierlijke productie in Duitsland, terwijl het medicijngebruik wel onder het Nederlandse gebruik valt", legt onderzoeker Nico Bondt van Wageningen UR uit.

Bron: Agrarisch Dagblad, Mariska Vermaas, 5-10-'10)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel