Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Indieners van het burgerinitiatief om de bouw van megastallen in de provincie Overijssel te voorkomen zijn niet adequaat geïnformeerd over de procedure, behandeling en uitkomst van het initiatief en er was sprake van onjuiste verwachtingen.

Onduidelijk
Dat blijkt uit een evaluatie van de verordening burgerinitiatief door de griffie in opdracht van Provinciale Staten van Overijssel. Bij de indieners was onder meer onduidelijkheid ontstaan over het spreekrecht. In een brief werd daarover een dubbele boodschap gegeven. Ze hadden verwacht tot een echte dialoog met Provinciale Staten te komen, maar het Overijsselse burgerinitiatief is puur bedoeld om een onderwerp op de agenda te zetten. Verder zijn die indieners niet uitgenodigd voor vergaderingen en zijn ze pas niet geïnformeerd over het Statenbesluit.

Advies
In de evaluatie concludeert de griffie dat het perspectief en het voorstel van de burger niet centraal zijn gesteld. Advies is om de verordening aan te passen en de invloed van burgers te vergroten. Er moet een onafhankelijk processturing komen met een procesbeschrijving. Het burgerinitiatief moet helder zijn omschreven, zodat geen interpretatieverschillen kunnen optreden. Duidelijk moet zijn dat het niet gaat om het agenderen van een onderwerp, maar om een concreet voorstel. Helder moet zijn wat de indiener wil dat PS besluiten. Burgerinitiatiefvoorstel is verder een betere term dan burgerinitiatief en de indieners moeten voldoende spreektijd krijgen om hun initiatief toe te lichten.

Testament
Overijssel heeft vastgelegd dat de verordening na ieder burgerinitiatief moet worden geëvalueerd. De indieners van het burgerinitiatief zijn een juridische procedure gestart tegen het voor hun negatieve besluit van de Staten, maar de evaluatie heeft niettemin al plaatsgevonden. ‘Nieuwe Statenleden kunnen alvast wijze lessen opdoen. Er zijn voor hen ook evaluaties van de afgelopen bestuursperiode en van het communicatiebeleid. Het is een soort testament van de oude Staten’, aldus de woordvoerder van de griffie.

De evaluatie van het burgerinitiatief wordt woensdag behandeld in de Provinciale Staten. Dan zal ook blijken of alle fracties achter de conclusies van de evaluatie staan.

(Bron: Binnenlands Bestuur, 9-2-'11)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel