Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Dinsdag 15 maart jl. wees de gemeenteraad van Horst aan de Maas in meerderheid het burgerinitiatief van Behoud de Parel af. In het burgerinitiatief werd verzocht even te stoppen met de procedures voor de vestiging van het Nieuw Gemengd Bedrijf op Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg totdat het landelijke onderzoek naar de gezondheidseffecten van megastallen is onderzocht. Alleen SP en D66 stemden voor. CDA, Essentie en PvdA waren tegen.

De afwijzing van de gemeenteraad is een teleurstelling. Maar dat betekent niet dat we ons laten kisten! De komende tijd starten de juridische procedures en we zullen via die procedures alles in het werk stellen om het NGB met haar 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens tegen te houden.

Tot nu toe gaan 25 mensen – via hun rechtsbijstandsverzekering – gezamenlijk procederen tegen de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Zij hebben zich op initiatief van Behoud de Parel georganiseerd. In overleg met verschillende rechtsbijstandverzekeringen zijn de krachten gebundeld, zodat de financiële – en daarmee de juridische – draagkracht groter wordt en overheden en NGB beter partij gegeven kan worden.

Mensen die een rechtsbijstandsverzekering hebben en mee willen doen aan het collectieve juridische verzet tegen de komst van deze grootste megastal van Nederland kunnen zich per mail melden bij behouddeparel@home.nl of contact opnemen met Paul Geurts (06-57311011).

In een toelichting stelt Paul Geurts, die de organisatie van mensen met een rechtsbijstandsverzekering coördineert, dat de mensen die nu hun krachten bundelen, extra gemotiveerd zijn om zich tegen de komst van het NGB te verzetten. “Zij voelen zich in de steek gelaten door het gemeentebestuur, die eigenlijk voor hun belangen zou moeten opkomen”, aldus Geurts. Hij gaat er van uit dat zich de komende tijd meer mensen met een rechtsbijstandsverzekering gaan melden om zich aan te sluiten bij het collectief van bezwaarmakers.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel