Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Begin maart heeft het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas bekend gemaakt dat ze van plan zijn om een zogenaamd "Projectbesluit" (zie bijlage) te nemen met betrekking tot het Nieuw Gemengd Bedrijf. Het gaat om het bouwen van een bio-energiecentrale, een vleeskuikenhouderij (1,2 miljoen kippen), een fokvarkensstal, een vleesvarkensstal en het uitbreiden van een bestaande biggenstal (samen 35.000 varkens), drie mestsilo's, een spuitwatersilo en een voerlokaal binnen het Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg.

Het college van B&W wil een projectbesluit nemen, omdat het Bestemmingsplan Buitengebied, waarbinnen het LOG Witveldweg valt, de bouw van het NGB niet mogelijk maakt. CDA, Essentie en de PvdA - de partijen die samen het college van B&W vormen - hebben bij het vormen van de nieuwe coalitie met elkaar afgesproken dat de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan zal gebeuren via een projectbesluit. Bij het vaststellen van bestemmingsplannen moet B&W goedkeuring vragen aan de gemeenteraad. Projectbeskluiten lopen niet via de raad. Volgens de drie partijen hoeft deze besluitvorming ook niet door de raad, " omdat de maatschappelijke discussie rondom het LOG en het NGB al gevoerd is".Het gemeentebestuur (B&W dus) mag in dit geval het projectbesluit afgeven.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel