Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Er wordt een onderzoek gedaan naar het voorkomen en de diversiteit van MRSA bij pluimvee. Hierbij zullen tegen eind 2011 een 450 tal verschillende bedrijven bemonsterd zijn. Het gaat hierbij zowel om legbedrijven als om vleeskuikenbedrijven. Eerder onderzoek toonde aan dat MRSA kon voorkomen bij deze dieren, doch de mate waarin was niet in te schatten. Deze studie zal een goed beeld geven van de uitgebreidheid van de problematiek van MRSA bij pluimvee.

Meer informatie is hier te vinden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel