Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De komende gemeenteraadsvergadering op 13 september a.s. om 20.00 uur zal de Raad besluiten over de verkoop van gemeentelijke gronden aan het NGB (in de bijlage kunt u de verkoopovereenkomst lezen). Er is veel protest vanuit de bevolking tegen de vestiging van een biovergistingsinstallatie, 35.000 varkens en 1,3 miljoen kippen in het LOG Witveld. Dit initiatief ligt bij Houbensteijn uit Venray, Kuipers Kip uit Brabant en bij Vullings uit Grubbenvorst. Behoud de Parel is niet zo blij met de verkoop van die grond!

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat vestiging van het NGB negatief uitwerkt op het leefmilieu in de omgeving. Daarnaast zal het hoge antibioticagebruik bijdragen tot de vorming van resistente bacteriën en is de kans op ontwikkeling van nieuwe influenzavarianten groot, als gevolg van het bouwen van een kippenstal in de nabijheid van een varkensstal (zoals het RIVM al in 2008 heeft aangetoond). Er ontstaan heel hoge kosten, die afgewenteld worden op de Nederlandse samenleving.

Het is vreemd dat de gemeente de gronden nu al verkoopt. Begin van dit jaar heeft Behoud de Parel een burgerinitiatief gehouden, waarin ze aan de gemeente vroeg, voorlopig geen vergunningen te verlenen aan het NGB. De gemeenteraad heeft toen gesteld dat de procedures gewoon door kunnen gaan. Want als straks zou blijken dat er toch onaanvaardbare gezondheidsrisico’s zijn, dan zou de gemeente kunnen besluiten de grond niet te verkopen aan het NGB. En dan kunnen ze er zich niet vestigen. Maar dat verhaal gaat niet op als de grond nu al verkocht wordt, terwijl de vergunningprocedures nog nauwelijks gestart zijn.

En straks zitten de omwonenden in Lottum, Grubbenvorst, Horst en Melderslo met de gebakken peren. Als ze klachten hebben over bijvoorbeeld stank zal blijken dat er niemand bereikbaar is. Handhaving bellen, stankklacht indienen en verder gebeurt er niets, gezien de ervaringen met Knoops in Lottum en Heideveld Varkens BV in Grubbenvorst. B&W handhaaft niet, zeggen zij zelf. En deze mensen moeten de belangen van de Horster gemeenschap dienen?

Behoud de Parel heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad (zie bijlage), met de oproep dinsdag 13 september nee te zeggen tegen de verkoop van gemeentelijke gronden voor het NGB.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel